Aktuality

Čo máme nové?

Denný stacionár Údol

pridal: SpKCH | dátum: 6. októbra 2017 | kategória: Aktuálne správy

Dom Charitas sv. Demetera v Údole je denný stacionár, ktorý za sebou ešte nemá dlhú históriu. Vznikol z iniciatívy ADS Spišská Stará Ves pod záštitou Spišskej katolíckej charity za pomoci Obecného úradu v Údole i všetkých sympatizantov v priestoroch bývalej Základnej školy koncom februára tohto roku.

Naše zariadenie ponúka  v tomto regióne pomerne nový druh služby, a preto sme sa rozhodli  zorganizovať „Deň otvorených dverí“.

Na všetkých sme sa tešiliPozvanými hosťami boli nielen miestni obyvatelia, ale aj širšie okolie, starostovia obcí v regióne a všetci, ktorých táto myšlienka nadchla. Pre našich návštevníkov bol okrem občerstvenia pripravený aj malý darček v podobe vankúšika (hand-mate opatrovateliek Mgr. Zuzky Keklákovej  a Ing. Katky Vančišínovej a klientov DS, nášho zariadenia) a voňavého mydielka (hand-mate klientov Domu Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči).

Veľmi milým spestrením dňa bolo pre všetkých zúčastnených vystúpenie detičiek miestnej materskej školy, ktorí si pripravili predstavenie a svojim spevom, tancom a hrami navodili fantastickú atmosféru, až sa nakoniec nikomu domov odísť domov.

Stretnutie a rozhovory s návštevníkmi priniesli svoje ovocie, odpovedali sme na mnoho otázok, vymenili sme si veľa infomácií a vysvetlili sme záujemcom o naše služby všetko potrebné na čo sa pýtali čo prispelo k rozšíreniu klientely i všeobecnej spokojnosti.

Kolektív DS Údol, Mgr. Dana Spišiaková

Galéria