Aktuality

Čo máme nové?

Deň otvorených dverí v Spojenej škole

pridal: SpKCH | dátum: 28. novembra 2018 | kategória: Aktuálne správy

Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho


Deň otvorených dverí v Spojenej škole sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi prebiehal v tvorivej a radostnej nálade.

Spojená škola na Gaštanovej ulici zahŕňa špeciálnu základnú školu, praktickú školu a základnú školu pre žiakov s autizmom.  Škola poskytuje edukáciu deťom so zdravotným znevýhodnením, s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Vnútorne sa delí podľa individuálnej mentálnej úrovne žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Tvorivý deň otvorených dverí


Minulú stredu, 21. novembra, spolu tvorili a zabávali sa deti do ZŠ na Lipovej ulici, bývali ale aj súčasní žiaci Spojenej školy. Je veľmi pekné pozorovať ako sa dokážu zdravé detičky hrať s deťmi s postihnutím. Deti nerobia rozdiely, vedia sa vždy prispôsobiť.

Žiaci a pedagógovia Spojenej školy prezentovali ako sa učia, čo všetko dokážu. Ďalší zo žiakov ukázali a ponúkali na predaj darčekové predmety, ktoré sami vyrobili, či dopestovali ako levandulové kytičky, bylinkové čaje a nemohli chýbať ani vianočné pozdravy. 

Svojou návštevou nás poctil aj novozvolený primátor mesta Spišská Nová Ves, Pavol Bečarik, poslanec MZ Dávid Demečko, kolegovia zo sekretariátu Spišskej katolíckej chatity, Domu Charitas sv. Jozefa a rodičia žiakov.

Celý deň prebiehal v rodinnej, radostnej a tvorivej atmosfére.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami.

Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho

Galéria