Aktuality

Čo máme nové?

„Deň Charity“ v Trstenej

pridal: SpKCH | dátum: 26. novembra 2018 | kategória: Aktuálne správy

Patrónka sv. Alžbeta Durinská


17. november, deň, ktorý má pre nás Slovákov viacero významov. Skrýva nezabudnuteľný Deň študenstva. Po novembri roku 1989 má prívlastok – Nežná revolúcia. Pre nás chariťákov má však ešte jeden veľký význam, a to DEŇ CHARITY. Pripomíname si našu patrónku sv. Alžbetu Durínsku, ktorá je nám vzorom, príkladom činorodej lásky, pomoci núdznym, slabým, chorým, ľuďom odkázaným na pomoc druhého.

Návšteva ľudovej umeleckej školy


Práve to bolo dôvodom návštevy ľudovej umeleckej školy z Tvrdošína, so svojimi absolventmi. Prišli nás rozveseliť, potešiť a ukázať staršej generácii mladé talenty. Odovzdali nám kúsok svojej energie v podobe ľudových piesní. V Dome Charitas toto dopoludnie zmenilo svoj každodenný rituál. Rozliehala sa u nás hudba, spev, jednoducho iný pulz života. Rozospievali sa ústa aj tých najslabších. Na tvárach našich klientov sa objavil úsmev a pokoj, v očiach sa zaiskrila radosť. Tieto momenty ostanú dlho v ich pamäti a určite si zaspomínajú, zaspievajú aj sami pri každodenných stretnutiach, mnohí aj len sami pre seba.

Ďakujeme žiakom a ich učiteľom za krásnu myšlienku, navštíviť nás v Dome Charitas a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 Sv. Alžbeta, oroduj za nás a pomáhaj šíriť svetlo lásky medzi ľuďmi v každej situácií.   

Dom Charitas sv. Františka z Assisi