Aktuality

Čo máme nové?

Ďalšie Božie deti v Rabči

pridal: SpKCH | dátum: 5. júna 2015 | kategória: Aktuálne správy

Božie deti


V januári a máji 2015 boli v rímskokatolíckom kostole Navštívenia Panny Márie v Rabči pokrstené tieto deti z Domu Charitas sv. Hildegardy z Bingenu: Matej (2 mes.), Alexandra (5 mes.), Rebeka (6 r.) a Valéria (11 r.). Krst vysluhoval vdp. farár Peter Bolibruch a vdp. kaplán Andrej Adamčák. V nedeľu 17. mája 2015 prvýkrát vo svojom živote prijali Pána Ježiša dve dievčatá: Valéria a Paulínka.

Prvé sväté prijímanie patrí k najslávnostnejším chvíľam v živote dieťaťa. Tento deň im zostane aj trvalou spomienkou, kedy prijali Pána Ježisa v Oltárnej sviatosti do čistého srdca.

Deťom prajeme, aby zo stretnutia s Ježišom v Eucharistii čerpali silu a povzbudenie do života. Nech im je pravým a jediným Slnkom, ktoré nikdy nezapadá, nech mu ostanú verné po celý život a nech vzrastajú vo viere, nádeji a láske.

Zároveň prosíme o modlitby za pokrstené a prvoprijímajúce deti.