Aktuality

Čo máme nové?

Byť ženou je úžasné

pridal: SpKCH | dátum: 18. decembra 2018 | kategória: Aktuálne správy

Našim matkám a ich deťom v Dome Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči rôznymi spôsobmi pomáhajú počas celého roka dobrovoľníci a dobrodinci zo širokého okolia. Spolupracujeme aj so školami a Občianskymi združeniami v blízkosti nášho zariadenia. 

Nadácia Orange


V tomto období nás už niekoľko rokov pravidelne navštevujú, potešia a všetkým spríjemnia atmosféru aj milé a šikovné študentky, budúce kozmetičky a kaderníčky, spolu s ich pedagogičkou pani Alenkou zo Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove. Aj tento rok pripravili pre naše deti pestrý program vrátane odovzdávania mikulášskych balíčkov v tradičných kostýmoch a taktiež upravili a skrášlili naše mamičky. 

Tento rok bolo toto skrášľovanie bohatšie, pretože bolo zrealizované s podporou Nadácie Orange cez projekt s názvom “Byť ženou je úžasné”, ktorého primárnou cieľovou skupinou boli naše osamelé matky. Všetko sa to uskutočnilo vo štvrtok (13. decembra 2018) v priestoroch spomínanej SOŠ a v našom Dome Charitas v Rabči. Cieľom projektu bolo, aby si ženy-matky v ťažkých životných situáciách, týrané a utekajúce so svojimi deťmi pred tyranom, mohli aspoň jeden deň v roku povedať – byť ženou je úžasné. 

S podporou Nadácie Orange a ich grantového programu “Darujte Vianoce” pedagogický zbor so študentkami zorganizovali deň, kedy našim matkám a prvýkrát aj zamestnankyniam DCH boli poskytnuté kadernícke a kozmetické služby. 

Vážime si to a z celého srdca ďakujeme Nadácii Orange, milým a empatickým pedagogičkám pani Katke a pani Alenke a samozrejme aj milým a šikovným študentkám spomínanej SOŠ v Námestove, ktoré všetkých príjemne prekvapili a potešili. Projekt pre naše zariadenie vypracovala pani Katka, ktorá už dlhšiu dobu úspešne píše počas roka rôzne projekty a neustále vymýšľa nové nápady nielen pre nás, ale aj pre iných, ktorí to potrebujú. Vážime si obetavosť a darovanie sa pre druhých. Všetko robia s veľkou láskou a ochotou, za čo im patrí obdiv a poďakovanie. 

Blízko pri človeku


Na záver nám tento príjemný deň pani Katka spestrila pohostením svojimi koláčikmi a výbornou domácou tortou s motívom “Blízko pri človeku”. 

Nech Pán Boh odmení všetkých dobrodincov za každú ich pomoc a podporu nášho Domu Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči.

Galéria