Aktuality

Čo máme nové?

Aj charita je atraktívne povolanie

pridal: SpKCH | dátum: 6. júla 2018 | kategória: Aktuálne správy

Na túto tému sme sa rozprávali na besede v priestoroch Divadla Kontra. Riaditeľka nášho zariadenia, Domu Charitas sv. Jozefa, Mgr. Alexandra Hovancová, bola jednou z pozvaných hostí. Hostiteľkou besedy s názvom „Aj charita je atraktívne povolanie“ Bibiana Kleinova je predsedníčka občianského združenia Nespi-Spiš.

Alexandra


Alexandra Hovancová je aktívnou riaditeľkou domu, v ktorom sú poskytované až 3 sociálne služby. Denne sa stará o detský domov, denný stacionár pre deti s mentálnym a kombinovaným postihom, ale aj o núdzové bývanie pre týrané matky s deťmi. Napriek náročnému povolaniu ju optimizmus neopúšťa.

Druhým hosťom besedy bola marketingová manažérka Dobrého anjela, ktorá nám porozprávala prečo je charita atraktívne povolanie a prečo sa venovať takémuto „poslaniu“ zo svojho pohľadu. Aj napriek tomu, že táto práca si vyžaduje veľa času a hlavne psychických síl, berú si ju všade so sebou. Táto práca je jedinečná a obe dámy ju majú naozaj rady.

Ďakujeme organizátorom, dvom skvelým ženám a samozrejme aj všetkým zúčastneným.

Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

Galéria