Predajne

+ PREDAJNE

Liptovský Mikuláš

zodp. vedúci: Oľga Magová
Mobil: 0911 442 597
Mail: olga.magova@caritas.sk
Adresa: Mojzesova 3, 032 01 Liptovský Mikuláš

Poprad

zodp. vedúci: Mária Illenčíková
Mobil: 0910 842 725
Mail: maria.illencikova@caritas.sk
Adresa: Alžbetina 372/5, 058 01 Poprad

Ružomberok

zodp. vedúci: Pavol Mlynček
Mobil: 0904 382 740, 044/43 25 314
Mail: pavol.mlyncek@caritas.sk
Adresa: Mostová 1342/23, 034 01 Ružomberok

Stará Ľubovňa

zodp. vedúci: Anna Kundľová
Mobil: 0910 842 726
Mail: anna.kundlova@caritas.sk
Adresa: Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa