Aktuality

Čo máme nové?

Vychovali šikovné vnúčatá

pridal: SpKCH | dátum: 22. novembra 2019 | kategória: Aktuálne hľadáme

„Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi“

 

Meno: Monika

Región: Orava

Predmet žiadosti:

Chladnička s mrazničkou (max. 400 eur)

PríbehAdoptovať si dieťa vyžaduje veľkú dávku odvahy. Tú v sebe našli pani Monika s manželom, keďže nemohli mať vlastné deti. Po dlhom uvažovaní si nakoniec osvojili dievčatko rómskeho pôvodu.

Ich dcérke venovali nový život, domov a vzdelanie. V dospelosti sa neskôr vydala a porodila tri zdravé deti. No po týchto udalostiach nastal veľký zlom. Z ničoho nič od detí ušla, zároveň aj manžel.

Starí rodičia sa napriek tejto bolestnej skúsenosti detí ujali. Svoje vnúčatká vzorne opatrovali. Dnes sú z nich šikovní mladí ľudia, dve vnučky úspešne študujú vysokú školu, tretí vnuk je stredoškolák.

Keďže Monikin manžel bol dlho na invalidnom dôchodku, finančná situácia bola v ich rodine náročná. Financovať chod domácnosti, podporovať troch študentov a platiť tri internáty nie je jednoduchá peňažná záležitosť.

Radi by sme ich obetavosť odmenili kúpou chladničky s mrazničkou. Veríme, že ich starostlivosť o vnúčatá im raz prinesie veľké ovocie radosti.

Blízko pri človeku

Podporiť túto rodinu môžete finančne:

Číslo účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

VS: 0004201918

Pre viac informácií môžete kontaktovať koordinátora:

Mária Záhorová

Mobil: 0904 501 416     

E-mail: maria.zahorova@caritas.sk

Obrázok: pixabay.com