Aktuality

Čo máme nové?

Poznáte farskú charitu v Levoči?

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 11. júla 2023 | kategória: Blog

Farská charita je typickým príkladom dobrovoľníckej činnosti v rímskokatolíckej cirkvi. Ide o spoločenstvo, ktoré má za úlohu pomáhať ľuďom v núdzi. Zväčša sú medzi dobrovoľníkmi praktizujúci veriaci, ale stane sa, že sa zapoja aj iné spoločenstvá alebo jednotlivci. O obnovení a činnostiach či možnosti zapojenia sa do komunity farskej charity v meste Levoča, sa dočítate v tomto článku.

Obnovenie farskej charity

Farská charita obnovila svoju činnosť v roku 2016, keď sestra Timea z ADOS Charitas pôsobiacej pod Spišskou katolíckou charitou oslovila niekoľko ľudí s prosbou o zapojenie sa do potravinovej Tesco zbierky. Táto zbierka mala väčší úspech ako sa očakávalo, čo ľudí z farnosti povzbudilo k aktívnemu vyhľadávaniu rodín v núdzi. Vytvorila sa databáza ľudí, ktorým sa táto pomoc poskytla. Nadšená skupinka ôsmich dobrovoľníkov si za koordinátora zvolila pána Cvoligu, ktorý na tejto pozícii pôsobil až do roku 2021. Po jeho odstúpení funkciu koordinátora prevzala pani Kokoruďová.

Ako pomáha farská charita

Farská charita v Levoči poskytuje pomoc ľuďom v núdzi, viacdetným rodinám, starým rodičom starajúcim sa o svoje vnúčatá či chorým. Robia to napríklad potravinovou pomocou z potravinovej banky Slovenska, rozličnými zbierkami a pôsobia aj ako sprostredkovatelia napríklad vianočných darčekov od rôznych sponzorov.

Dobrovoľníci z farskej charity raz týždenne vozia potraviny z Tesca v Spišskej Novej Vsi. Ide o potraviny, ktoré obchodný reťazec už nemôže vystavovať alebo predávať, konzumovať sa však ešte dajú.  V roku 2020  pandemická situácia obmedzila činnosť farskej charity na minimum. Dobrovoľníci sa rozhodli v decembri usporiadať zbierku pod názvom „Vianočné farské kilo“. Bola to zbierka trvanlivých potravín a drogérie. Ľudia z farnosti pomáhali núdznym, vyzbierala sa tona potravín a drogérie. Vianočné farské kilo sa zopakovalo aj v r. 2021.

Farská charita sa zapája napríklad aj do zbierky školských pomôcok, ktorú každoročne organizuje Slovenská katolícka charita. V tejto zbierke ide o vyzbieranie funkčných pomôcok pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín. Po začatí vojnového konfliktu na Ukrajine sa zapojili aj do zbierky na pomoc utečencom. Vyzbieranú drogériu a potraviny následne distribuovali ukrajinským rodinám v Levoči a okolí.

Stáva sa napríklad aj to, že nejaká rodina po kúpe nového spotrebiča ponúkne pôvodný ešte funkčný spotrebič na sprostredkovanie pre núdznu rodinu. Koordinátor vie, komu by spotrebič ešte mohol poslúžiť, tak ich s núdznymi prepojí.

Do budúcnosti by farská charita rada pokračovala v doterajších aktivitách – vyhľadávaní nových kontaktov, ale aj poskytovaní duchovnej podpory, obzvlášť chorým, starým a osamelým ľuďom. Dobrovoľníci majú k dispozícii priestory na Námestí Majstra Pavla 49, v podchode.

Ako sa k pridať medzi dobrovoľníkov?

V prípade záujmu o dobrovoľníctvo alebo inú pomoc môžete kontaktovať koordinátorku.

Aktuálne je vo farnosti 12 stálych a niekoľko príležitostných dobrovoľníkov, ktorí sa podľa potreby striedajú pri činnosti Farskej charity.