Aktuality

Čo máme nové?

Pomáhame s podporou Nadácie EPH

pridal: SpKCH | dátum: 11. decembra 2019 | kategória: Aktuálne hľadáme

Spišská katolícka charita mohla vďaka Nadácii EPH podporiť desiatky núdznych rodín. Naši zamestnanci preto v uplynulých mesiacoch aktívne vyhľadávali tých, ktorí túto pomoc najviac potrebovali.

Pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú


Nadácia EPH pomáha ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii. V roku 2019 vyhradila pre každú diecéznu charitu sumu 10 000 eur, ktorá  má putovať núdznym.

Naši zamestnanci sa tak preto vybrali priamo do terénu a hľadali ľudí, ktorý potrebujú finančnú pomoc. O ich príbehoch sme sa dozvedeli či už od našich zamestnancov, farských charít, farností, úradov práce či občianskych združení.

Následne sme preskúmali situáciu každejjednej rodiny osobne. Pri týchto stretnutiach sa naši zamestnanci zoznámili s mnohými veľmi ťažko skúšanými ľuďmi. Ich osudy naozaj nie sú ľahké. Stretli sme napríklad starých a chorých ľudí, matky samo živiteľky, otcov, či vdovcov s viacerými deťmi, mnohopočetné rodiny, či starých rodičov, ktorí majú deti v náhradnej starostlivosti.

Nakoniec sme dostali veľmi veľa žiadostí. Každú rodinu v rámci žiadosti sme vďaka Nadácii EPH mohli podporiť materiálnou pomocou vo výške maximálne 400 eur.Ľudia najčastejšie žiadali o bežné záležitosti akými sú napríklad palivové drevo, práčka, chaldnička, okuliare, plienky, dojčenská mliečna výživa, či nábytok.

Veríme, že aj vďaka tejto pomoci sme zmiernili utrpenie týchto núdznych ľudí. Jednotlivé príbehy rodín, ktoré sme podporili nájdete na našom webe.

Ďakujeme, že sme s pomocou nadácie EPH mohli byť blízko pri človeku.