Aktuality

Čo máme nové?

Na hranici chudoby

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 19. októbra 2022 | kategória: Nadácia EPH

Aj tento rok vám prinášame príbehy ľudí, ktorých podporujeme vďaka Nadácii EPH. Týchto núdznych sa snažíme chrániť, preto sú mená v príbehoch zmenené. Ak máte záujem pripojiť sa k finančnej pomoci a podporiť podobné príbehy, budeme veľmi radi. Konkrétne inštrukcie k pomoci nájdete na konci každého príbehu. 

Predmet žiadosti: Chladnička (bez mrazničky) a vysávač

Hugo je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, s výrazne oslabeným mentálnym a osobnostným potenciálom. Trpí stratou pamäti a stratou vôľových vlastností. Je otcom štyroch detí, avšak výchovu zabezpečuje prevažne jeho manželka. 

Kvôli opakovaným problémom v manželskom spolunažívaní bol Hugo povinný opustiť spoločnú domácnosť a teraz žije osamelo v jednoizbovom byte, ktorý mu pridelila obec. V súčasnosti sa podrobuje dlhodobej psychiatrickej liečbe. Jedinou osobou, ktorá mu pomáha je jeho manželka. Uhrádza zaňho poplatky na nájom, energie, lieky, nakupuje potraviny  a príležitostne prináša varenú stravu. 

Hugo žije veľmi skromne, na hranici chudoby. Nemá ani chladničku, a tak sa mu zakúpené potraviny rýchlo kazia. Podobne aj varená strava, ak ju okamžite neskonzumuje. 

Vďaka Nadácii EPH sme Hugovi mohli kúpiť malú chladničku, čím sme mu pomohli vytvoriť lepšie podmienky na skladovanie stravy a pomohli pri úspore financií, ktoré je možné následne použiť na zvýšenie vyživovacej povinnosti voči nezaopatreným deťom. Okrem chladničky sme mu pomohli aj zakúpením vysávača, ktorým tiež nedisponoval, a tým sme mu pomohli s upratovaním domácnosti.

Podobné príbehy môžete finančne podporiť aj vy:
Číslo účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
VS: 80413