Aktuality

Čo máme nové?

Kvalitná voda a práčovňa (KVAP)

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 14. decembra 2022 | kategória: Nadácia EPH

Aj tento rok vám prinášame príbehy ľudí, ktorých podporujeme vďaka Nadácii EPH. Týchto núdznych sa snažíme chrániť, preto sú mená v príbehoch zmenené. Ak máte záujem pripojiť sa k finančnej pomoci a podporiť podobné príbehy, budeme veľmi radi. Konkrétne inštrukcie k pomoci nájdete na konci každého príbehu. 

Dom Charitas sv. Damiána de Veuster v Spišských Vlachoch je zariadenie, ktoré zastrešuje domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania pre mužov s mentálnym a fyzickým znevýhodnením formou celoročnej pobytovej služby. V tomto zariadení nájdu pomoc aj chlapci z detských domovov, ktorí nemajú kam ísť po dosiahnutí dospelosti. Ťažkú životnú situáciu nevedia sami riešiť, a tak nezriedka končia ako bezdomovci, narkomani a recidivisti.

Zriaďovatelia Domu Charitas im pomáhajú v príprave na plnohodnotný život – poskytnú im dočasné ubytovanie, pomôžu pri doplnení vzdelania, hľadaní zamestnania, trvalého, ale aj prechodného ubytovania.

Súčasťou zariadenia Dom Charitas sv. Damiána de Veuster v Spišských Vlachoch je malé hospodárstvo, o ktoré sa obyvatelia domu vzorne starajú, pestujú rôzne plodiny, ovocie, zeleninu…

Aby záhrada v exteriéri zariadenia prinášala úrodu, je dôležité pravidelne ju zavlažovať, čo predstavuje používanie veľkého množstva vody. V blízkosti budovy zariadenia sa síce nachádza studňa, dlho však nebola používaná z dôvodu chýbajúceho čerpadla pre získavanie vody. Vzhľadom k narastajúcim cenám je efektívnejšie využívať prírodný potenciál, teda vodu zo studne a minimalizovať tým náklady na prevádzku. Vďaka podpore Nadácie EPH sme zakúpili vhodné vodné čerpadlo, filtračné zariadenie a následné sme prepojili studňu na budovu, kde je a bude voda využívaná ako úžitková. Toto naše zariadenie sa tak stalo jedným z mála domovov sociálnych služieb na Slovensku, ktoré bude využívať vodu zo studne na hygienické účely.

Do realizácie boli zapojení aj prijímatelia sociálnych služieb, ktorí budú vodu využívať v obytnej časti zariadenia na sprchovanie, splachovanie WC, pranie, ale aj v exteriéri na zavlažovanie záhrady. Zároveň sa v rámci pracovných aktivít podieľali aj na úprave okolia studne, kde bude umiestnený panel s popisom, ako je voda zo studne v zariadení využívaná.

V rámci realizácie projektu vznikol priestor na to, aby sme do exteriéru zakomponovali prvky prospešné zdraviu a vytvorili tak zelené zóny – priestor na relaxáciu, oddych a stretávanie sa obyvateľov zariadenia. Tieto zelené zóny prinesú v období horúčav útočisko pred slnkom, ale umocnia aj vizuálnu stránku, nakoľko zelená farba navodzuje príjemné pocity, pokoj a oddych, čo je v zariadeniach tohto charakteru dôležitý aspekt. Vysadením ovocných stromov sa naskytá aj možnosť získať plody z ovocných stromov. Vypestovanie vlastnej úrody má v neposlednom rade aj ekonomický dopad pri aktuálne vysokých cenách potravín.

 

Podobné príbehy môžete finančne podporiť aj vy: 

Číslo účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

VS: 80413