Darovať

Vďaka vašim darom sa môžeme starať o tých, ktorí si sami pomôcť nevedia.

Slúžime chudobným tohto sveta, znevýhodneným, chorým, ľuďom na okraji spoločnosti, bez domova, opusteným a umierajúcim. 

AKO DAROVAŤ SPIŠSKEJ KATOLÍCKEJ CHARITE:
1.     VKLADOM NA ÚČET

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

Variabilný symbol: XXXXX

Názov majiteľa účtu: Spišská katolícka charita

Našu prácu pre núdznych najlepšie podporíte trvalým mesačným príkazom.

2.     PLATOBNOU KARTOU

prostredníctvom portálu DARUJME.SK

3.     DARCOVSKOU SMS

Zašlite pravidelnú darcovskú SMS zaslaním sms správy v tvare

DMS START DAR na číslo 877 (v sieti O2, Orange a Telekom).

DMS v hodnote 2 EUR vám bude automaticky odchádzať každých 30 dní, max. 12 krát za sebou.

Pravidelnú službu je možné kedykoľvek zrušiť zaslaním deaktivačnej sms v tvare DMS STOP DAR na číslo 877 Prispieť môžete aj jednorázovou DMS v hodnote 2 EUR:  zašlite sms správu v tvare DMS DAR na telefónne číslo 877 (v sieti O2, Orange a Telekom).

4.     POŠTOVOU POUKÁŽKOU

Vyplňte poštovú poukážku podľa vzoru na najbližšej pošte 

5.     NAČÍTANÍM QR KÓDU v mobilnej aplikácii banky 

 

Za každý dar úprimne ĎAKUJEME!

Darované prostriedky použijeme na to, aby sme lepšie mohli pomáhať ľuďom v núdzi.