Výzva na 1. týždeň

Zavolaj starkým

Najvzácnejšie skutky milosrdnej lásky sú tie často tie najmenšie.

Nájdi si čas a vypočuj si všetko, čo ti chce babka alebo dedko povedať.

Čas s nimi je úžasná vec, najmä ak rozprávajú o svojej mladosti či o dávnych snoch.

To čím žijú chcú zdieľať práve s tebou.

Patríš do ich rodiny a tá je veľmi dôležitá, aby sa cítili milovaní a potrební.

Podpor kampaň na FB a IG