Charitné Vianoce

   

   Váš dar pre seniorov pošlite na účet: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

   variabilný symbol: 4122019

 

Podpor kampaň na FB a IG