Jarná zbierka na charitu

Jarná zbierka na charitu 2024

KAŽDÝ DAR POMÁHA!

Priespieť môžete prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány darujme.sk

Príspevky od štátu nepostačujú na pokrytie všetkých výdavkov spojených s prevádzkovaním charitných zariadení, preto charita v priebehu roka organizuje kampane a zbierky.
Výťažok jarnej zbierky sa použije na podporu činností Spišskej katolíckej charity zameranej na pomoc núdznym, sociálne, zdravotne znevýhodneným, a tým, ktorí sú odkázaní na našu pomoc.

Verejnosť sa do takejto zbierky môže zapojiť príspevkom na bankový účet alebo prostredníctvom zbierky v kostoloch počas prvej pôstnej nedele, ktorej termín v tomto roku pripadá na 18. február 2024. 

IBAN: SK43 7500 0000 0040 3127 1354

VS: 4120711

Prispeť môžete zaslaním penazí na účet alebo prostredníctvom zbierky v kostoloch.

POMÁHAME DEŤOM

Domov poskytujme deťom v Centre pre deti a rodinu v Liptovskom Mikuláši, týrané matky a a ich deti u nás nájdu útočisko v zariadení núdzového bývania v Rabči a ako jediný neštátny poskytovateľ sociálnych služieb prevádzkujeme “detský domov” – Centrum pre deti a rodinu pre nevyliečiteľne choré deti v Spišskej Novej Vsi.

PRINÁŠAME NÁDEJ ĽUDOM V KRÍZOVEJ SITUÁCII

Ročne prinášame potravinovú a humanitárnu pomoc viac ako 40 000 ľuďom v núdzi. Aby pomoc bola systematická, poskytujeme týmto ľuďom špecializované sociálne poradenstvo a pomáhame im nájsť spôsob ako vykročiť vpred k lepšiemu životu.

Vďaka Vašej podpore sme v minulom roku pomohli ešte väčšiemu množstvu ľudí, ako v posledných rokoch. Desaťtisíce ľudí sa tak vďaka vám malo lepšie a mohli prežívať kvalitnejší život.

Všetkým darcom, ktorí sa do zbierky zapoja a aj tým, ktorí nás dlhodobo podporujú, úprimne ďakujem. Ľudí, ktorí potrebujú prijať pomocnú ruku je na Slovensku stále veľa, vidím ich a nerád hovorím slová: nie, nedá sa, nemôžeme. Vďaka ľuďom dobrej vôle môžem spoločne so 600 členným tímom podávať pomocnú ruku tým, ktorí k nám naťahujú tú svoju.

Pavol Vilček
diecézny riaditeľ SpKCH

Peniaze zo zbierok využívame na dofinancovanie služieb charitných domov, v ktorých poskytujeme sociálne služby. Taktiež vďaka týmto financiám dokážeme starostlivosť o ľudí skvalitňovať a vytvárať bezpečný priestor pre ľudí, ktorí nás oňho žiadajú. 

Príspevky od štátu nepostačujú na pokrytie všetkých našich výdavkov. Vďaka peniazom vyzbieraným od ľudí môžeme realizovať misiu pomoci a milosrdenstva na Slovensku aj za jeho hranicami. Práve preto sú pravidelné zbierky neoddeliteľnou súčasťou našej charity.

Podporiť nás môžete aj darovaním 2%.