Dom Charitas sv. Jozefa

O nás

V tomto charitnom dome sa spájajú tri druhy služby. 

V zariadení núdzového bývania poskytujeme sociálnu službu týraným matkám s deťmi, slobodným matkám a ženám, na ktorých je páchané násilie, ktoré nemajú zabezpečené bývanie, alebo ho nemôžu z vážnych dôvodov užívať. Na určitý čas (1 rok s možnosťou predĺženia) im poskytujeme bývanie, sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

Zabezpečujeme konkrétnu a cieľavedomú pomoc budúcej mamičke a jej dieťatku vrátane odborného poradenstva počas tehotenstva i po narodení dieťaťa. Poskytujeme sociálne poradenstvo pri kontaktoch s úradmi.

Druhou aktivitou je poskytovanie stravy ťažko zdravotne postihnutým a starým ľuďom v meste Spišská Nová Ves. V súčasnosti na túto službu mesto poskytuje Charite príspevok, preto rozvoz stravy zabezpečujeme.

Treťou je Centrum pre deti a rodiny.

O našom zariadení

Keďže väčšina našich prijímateliek si prešla traumatizujúcim obdobím, snažíme sa vytvoriť pokojné a bezpečné prostredie. Po stresujúcom období potrebuje týraná žena a jej deti priestor, kde sa bude cítiť prijatá. 

V začiatkoch, po príchode do zariadenia sú naše opatrovateľky nápomocné pri hľadaní školy alebo škôlky pre deti, hľadaní práce a vytváraní podmienok na prípravu stravy alebo výdaj potravín. Pracujeme na tom, aby boli naše prijímateľky samostatné pri vykonávaní nevyhnutnej základnej hygieny a starostlivosti o seba a svoje deti. Veľmi nás teší, ak po čase nadobudnú stratené sebavedomie a sme pri tom, ako sa znovu stavajú na vlastné nohy v snahe osamostatniť sa.

Izby sú zariadené štandardným lôžkovým a úložným nábytkom.

Kapacita

Kapacita Zariadenia núdzového bývania je 21 prijímateľov sociálnej služby.

Akú starostlivosť poskytujete v tomto pobytovom zariadení?

Slúžime pre matky ako istý odrazový mostík, to znamená, že ak naozaj chcú, majú šancu sa u nás zotaviť, nabrať nové sily, získať sebavedomie, naučiť sa životne dôležitým zručnostiam, zodpovednosti, zaobchádzaniu s finančnými prostriedkami a nájsť si aspoň skromné vlastné bývanie.

Veľmi veľa záleží od samotnej matky, od jej snahy a odhodlania zmeniť svoju doterajšiu situáciu. Vzhľadom na rôzne traumatizujúce a negatívne zážitky z detstva, resp. z dospelosti matky veľmi často potrebujú odbornú psychologickú, psychiatrickú, duchovnú pomoc a podporu, ktorú sa im snažíme poskytnúť v čo najväčšej možnej miere. V rámci pracovných zručností sa spolu so sociálnymi pracovníčkami podieľajú na skrášľovaní vonkajšieho a vnútorného areálu zariadenia, starajú sa o kvety a denne pomáhajú v kuchyni pri pomocných prácach. 

Deti chodia do základnej či materskej školy, popoludní a najmä cez prázdniny s nimi chodievame na výlety alebo organizujeme športové súťaže a podujatia. 

Detaily
Zariadenie núdzového bývania v Dome Charitas sv. Jozefa poskytuje pobytovú celoročnú sociálnu službu fyzickej osobe, v nepriaznivej sociálnej situácií, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie a je ohrozená správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb podľa §29 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Prijímateľom sociálnych služieb v Zariadení núdzového bývania sa: (a) poskytuje: – ubytovanie na určitý čas – sociálne poradenstvo – pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (b) utvárajú podmienky na: – prípravu stravy, alebo výdaj potravín – vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny – upratovanie – pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva – záujmovú činnosť – na úschovu cenných vecí
Zaujímavosti

O Zariadení núdzového bývania písali napríklad tu. 

Kontakt

Riaditeľ: 

Mgr. Alexandra Hovancová

Adresa: 

J. Wolkera 41, 052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: 

053/44 28 366 053/41 90 611 +421 903 616 804

Bankové spojenie: 

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

Variabilný symbol: 200 00 01

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE 

Žiadosť o prijatie do zariadenia Stiahnúť v pdf

Výročné správy 

ZNB 2023 Stiahnuť v pdf
ZNB 2022 Stiahnuť v pdf