Púť charít 2023

Ďakujeme, zišlo sa nás 750 🙂

Zišli sme sa ako rodina, veľká rodina. 🥳
 

Na tohtoročnej Púti charít v Červenom Kláštore sa v piatok, 06.10. stretlo približne 750 účastníkov púte, ktorými boli zamestnanci charít z celého Slovenska spolu s dobrovoľníkmi, sponzormi, podporovateľmi a priateľmi charity. 

…….

Všetkým sa Vám chceme poďakovať, že ste prijali naše pozvanie a prežili ste tento deň v spoločenstve, zjednotení vo farbe aj logu, v rovnakej vízii – Byť blízko pri človeku. 

V tento deň sme na chvíľu neboli v dennodennej blízkosti k prijímateľom našej pomoci, ale stáli sme však blízko pri sebe, ako kolegovia a priatelia. 

Ďakujeme Vám nielen za tento deň, ale za každý deň vašej služby, ktorá mení životy ľudí. Bez vás Vás by sme nemali dôvod putovať na toto miesto.

Čo je to Púť charít?

Púť charít je celonárodné stretnutie zamestnancov charít na Slovensku, ich klientov, sponzorov, ale aj všetkých priateľov a podporovateľov charity. Na tomto stretnutí každá charita oceňuje prácu niekoľkých svojích zamestnancov, ktorou pomohli v predchádzajúcom roku ľuďom v núdzi. 

Aký je cieľ tejto púte?

Cieľom je v prvom rade stretnúť sa a navzájom si povedať ĎAKUJEM. Toto poďakovanie patrí, každému, koho sa charita nejakým spôsobom týka. Spoločne robíme veľké veci a meníme životy ľudí. Preto sa chceme aspoň raz ročne stretnúť a povedať nielen ďakujem, ale aj zapriať si veľa síl do ďalšieho roka služby ľuďom.