Daruj 2% na pomoc

Milí priatelia charity, veľmi sa tešíme a ďakujeme za vašu priazeň počas celého roka.

Dovoľte nám osloviť Vás s možnosťou podpory našej organizácie – Spišskej katolíckej charity. Počas roka pomáhame núdznym prostredníctvom rôznych aktivít. Našimi klientmi sú deti, ľudia hendikepovaní fyzicky či psychicky, dospelí, týraní, seniori a ľudia, ktorí sa ocitnú na okraji spoločnosti. Ďakujeme za Vašu podporu.

Každoročne musí daňovník (FO, PO) podľa legislatívy platnej v našom štáte odviesť daň vo výške, ako mu určuje zákon č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov. Vy, ako daňovník, sa môžete slobodne rozhodnúť, či dve percentá z vašich daní poputujú do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte činnosť Spišskej katolíckej charity.

Potrebné údaje:

Obchodné meno: Spišská katolícka charita

IČO: 35514221
Právna forma: Účelové zariad. cirkvi
Sídlo – ulica: Slovenská
Súpisné/orientačné číslo: 1765/30
PSČ: 052 01
Obec: Spišská Nová Ves

Ako postupovať:

a/ Do 15. FEBRUÁRA 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: Potvrdenie o zaplatení dane r. 2022 (kliknite pre stiahnutie)

b/ vyplňte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní 2% .

Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

c/ vyplnené tlačivá doručte do 30. APRÍLA 2023 na daňový úrad.

Podľa typu vyplňte:

– fyzická osoba typ A (kliknite pre stiahnutie)

– fyzická osoba typ B (kliknite pre stiahnutie)

Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

Vyplnené tlačivá doručte do 30. MARCA 2023 na daňový úrad.

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy.

V daňovom priznaní pre právnické osoby (online editovateľné tlačivo) sú v časti IV. uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Súbor obsahuje aj potvrdenie o podaní daňového priznania.

Vyplnené tlačivá doručte do 30. MARCA 2023 na daňový úrad.

POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2022 môže poukázať iba 1% z dane.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Spišskej katolíckej charity. Ďakujeme!