Aktuality

Čo máme nové?

Život v rodinnom dome

pridal: SpKCH | dátum: 6. októbra 2020 | kategória: Nadácia EPH

„Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi“

 

Meno: Karin

Predmet žiadosti: chladnička, práčka, vysávač, cena max. 400 eur

Príbeh

Život v rodinnom dome vyžaduje často mnoho opráv a investícií. To je aj prípad rodiny Kristíny, ktorá so svojimi najbližšími žije v skromnom rodičovskom dome. Ten však vyžaduje množstvo opráv.

Z finančného hľadiska je to však pre nich veľmi náročné, jej manžel má nízky plat, sama poberá len prídavok na dieťa. Okrem toho pani Kristína má vážne zdravotné problémy. Spolu s manželom majú tri deti.

Rodina by nutne potrebovala zakúpiť chladničku, práčku a vysávač. Vďaka nadácii EPH ich môžeme podporiť nákupom do sumy 400 eur.

Podporiť túto rodinu môžete finančne:

Číslo účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

VS: 0004202023

Pre viac informácií môžete kontaktovať koordinátora:

Anton Frič

Mobil: 0905 451 443

E-mail: anton.fric@caritas.sk

Obrázok: unsplash.com