Aktuality

Čo máme nové?

Žijú len z jedného príjmu

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 21. decembra 2022 | kategória: Nadácia EPH

Aj tento rok vám prinášame príbehy ľudí, ktorých podporujeme vďaka Nadácii EPH. Týchto núdznych sa snažíme chrániť, preto sú mená v príbehoch zmenené. Ak máte záujem pripojiť sa k finančnej pomoci a podporiť podobné príbehy, budeme veľmi radi. Konkrétne inštrukcie k pomoci nájdete na konci každého príbehu. 

Predmet žiadosti: Práčka plnená zhora

Pani Radka žije s manželom a nezaopatreným synom. Manžel je momentálne nezamestnaný, Radka síce pracuje, ale uživiť 3-člennú rodinu z jedného platu je dnes už výkon hodný hrdinu. Rodina má problém so zatekajúcou práčkou. Práčka je už staršia, dostali ju do daru, no keďže už nespĺňa účel, potrebovali by novú. Vďaka Nadácii EPH sme rodine mohli obstarať novú práčku plnenú zhora, a aspoň takto im pomôcť v neľahkej situácii. 

Podobné príbehy môžete finančne podporiť aj vy: 

Číslo účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

VS: 80413