Aktuality

Čo máme nové?

Zhodnotenie aktuálnej situácie počas druhej vlny pandémie v SpKCH

pridal: SpKCH | dátum: 24. septembra 2020 | kategória: Aktuálne správy

Druhá vlna pandémie koronavírusu zasiahla k dnešnému dňu aj tri zariadenia Spišskej katolíckej charity. Prinášame naše stanovisko k aktuálnej situácii.

Dom Charitas sv. Františka z Assisi v Trstenej

Prvým zariadením, v ktorom sa objavil koronavírus bolo pobytové zariadenie pre seniorov na Orave v Dome Charitas sv. Františka z Assisi. Z testovania zo dňa 19. septembra je z klientov aktuálne 23 pozitívnych, 11 seniorov je negatívnych. K dnešnému dňu (24.9.2020) je zo 21 všetkých zamestnancov 6 pozitívnych, 15 je negatívnych. V nemocnici je k dnešnému dňu umiestnených 7 ľudí.

Chceme tiež vyvrátiť dohady, ktoré odzneli v médiách v súvislosti s bratmi františkánmi a možnosťou nákazy prostredníctvom nich. Kvôli zvýšeným opatreniam v súvislosti s druhou vlnou pandémie bola posledná sv. omša františkánmi celebrovaná na 1. nedeľu v mesiaci, t. j. 9. august za bezpečnostných podmienok. Od tohto dňa v zariadení neboli sv. omše, ani nebolo prítomné žiadne stretnutie s bratmi františkánmi.

Hľadať vinníka, kto v tomto našom zariadení infikoval nakazených je  v tejto neustále zhoršujúcej sa situácii na Slovensku ohľadom COVID-u podľa nás zbytočné a irelevantné. Zamestnanci sa počas celej pandemickej situácie maximálne snažili o bezpečnosť v zariadení. No aj napriek veľkej snahe a starostlivosti sa k nim nákaza z doposiaľ nezisteného zdroja dostala.

Naši zamestnanci sa o našich klientov aj v tejto súčasnej situácii hrdinsky starajú. Aj napriek únave a vypätiu zo súčasnej napätej situácie sa snažia seniorom vytvoriť pokojné a bezpečné prostredie na život.

Dom Charitas sv. Jozefa a Zariadenie núdzového bývania v Spišskej Novej Vsi

Vírus Covid-19 bol potvrdený aj v zariadení Domu Charitas sv. Jozefa a Zariadení núdzového bývania, ktoré sídlia v tesnej blízkosti. V obidvoch je k dnešnému dňu (24.9.2020) aktuálne 8 nakazených v oboch zariadeniach. Príznaky ochorenia sú prítomné len u jedného zo zamestnancov, ostatní sú aj vrátane 1 maloletého dieťaťa bezpríznakový. Všetci zamestnanci sú v domácej karanténe, 1 maloleté dieťa je izolované v zariadení Domu Charitas.

Zamestnanci a šoféri kuchyne, ktorí varia pre spomínané zariadenia a pre blízke okolie sú v súčasnosti negatívny na koronavírus. Keďže neboli a ani nie sú kontakte so zamestnancami oboch zariadení, tieto služby naďalej poskytujú.

V súvislosti s ochorením v spomínaných zariadeniach je dôležité doplniť informáciu k účasti detí a zamestnancov na charitatívnej akcii „Deti môjho srdca“, ktorá sa uskutočnila 12. septembra. Je dôležité uviesť informáciu, že zúčastnené deti mali na akcii samostatné sedenie, dokonca aj jediné dieťa, ktoré bolo v kontakte s potencionálne rizikovou osobou je podľa testov negatívne.  

Podľa slov zamestnancov však mohlo dôjsť aj k iným stretnutiam, ktoré následne mohli potencionálne do zariadenia priviesť nákazu, takže ohnisko nákazy doposiaľ nie je úplne známe. Napriek okolnostiam sa však v oboch zariadeniach snažia vytvoriť maximálne bezpečné a pokojné podmienky na výchovu detí.