Zbierka v spolupráci s Klubom Mladých SNV

Zbierka v spolupráci s Klubom Mladých SNV
24. augusta 2017 SpKCH
IMG_02

Ďakujeme.

V spolupráci s Klubom Mladých, Spišská Nová Ves, na čele s mladou a šikovnou Bibou Kleinovou sa uskutočnila zbierka pre naše zariadenie núdzového bývania. Veľmi veľa zbierok je prevažne cez zimu. Čo si však počať ak príde leto a deti prestanú chodiť do školy a škôlky a ocitnú sa medzi múrmi budovy bez obedov? Práve preto sme sa vrhli do ďalšej spolupráce už so spomínaným združením mladých ľudí. Od 17. 7 – 18.8. 2017 ľudia mohli do čajovne Alchýmka nosiť prevažne trvanlivé potraviny ako aj kozmetiku a školské pomôcky práve pre detičky v našom zariadení. Touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať za naše zariadenie čajovni Alchýmka, že boli ochotní zbierať potraviny vo svojich priestoroch, celému združeniu Klubu Mladých a špeciálne Bibe Kleinovej za jej ľudský prístup, ochotu a obrovské srdce, ktoré ako dobrovoľníčka vložila do nášho domu. Ďakujem samozrejme všetkým dobrým ľuďom, ktorí do tejto zbierku prispeli napriek náročným finančným časom.

s vďakou a úctou

Mgr. Alexandra Hovancová
Dom Charitas sv. Jozefa

IMG_01