Aktuality

Čo máme nové?

Zbierka školských pomôcok 2023

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 29. mája 2023 | kategória: Aktuálne správy

Každoročne je jednou z najobľúbenejších aktivít v Spišskej diecéze Zbierka školských pomôcok. Najviac priaznivcov má medzi žiakmi a študentmi končiacich ročníkov a i keď prebieha od júna až do polovice septembra, najsilnejšie týždne sú práve tie, keď sa čistia lavice a vypratávajú skrinky. Doma i v škole.

Tento rok prebieha Zbierka školských pomôcok od 1. júna do 15. septembra na celom Slovensku. Jej organizátorom je Slovenská katolícka charita v spolupráci s 11 arci/diecéznymi a eparchiálnymi charitami. Keďže ste si už rokmi zvykli nosiť pomôcky na konkrétne zberné miesta pripájame ich aj tentokrát:

Zberné miesta:

Špecializovaná sociálna poradňa

Nám. Jána Vojtaššáka 1551/1, Dolný Kubín

Mgr. Lenka Bernátová

 

ADOS Charitas,

Nám. Jána Vojtaššáka 1551/1, Dolný Kubín

Mgr. Agáta Žaškovská, 0904 501 416

Denný stacionár Dom Charitas sv. Štefana

Domaňovce 31, Domaňovce

Bc. Jana Gondová, 0904 381 512

Denný stacionár Dom Charitas sv. Ondreja

Hôrka 331, Hôrka

Monika Ugrayová, 0910 842 871

Denný stacionár Dom Chartias sv. Terézie z Lisieux

SNP 86/44, Hranovnica

Bc. Terézia Hodasová, 0911 950 696

Dom Charitas Svätej Rodiny

Čenčice 2, Jánovce

Mgr. Slavomír Švajka, 0910 842 844

ADOS Charitas

Tvarožnianska 2490/16, Kežmarok

Mgr. Alžbeta Buzeková – sr. Kamila, 0904 501 419

Špecializovaná sociálna poradňa

Tvarožnianska 2490/16, Kežmarok

PhDr. Budzáková Katarína

Denný stacionár Dom Charitas Panny Márie Matky ustavičnej pomoci

Kostolná 51, Lendak

Alžbeta Andrášová, 0908 973 113

ADOS Charitas

Námestie Majstra Pavla 49, Levoča

Mgr. Dana Ontkocová – sr. Timea, 0904 501 421

Farská charita Levoča

Námestie Majstra Pavla 49, Levoča

farskacharita.levoca@gmail.com

ADOS Charitas

Belopotockého 1, Liptovský Mikuláš

Mgr. Jana Trnovská, 0904 501 418


Dom Charitas sv. Kláry

Borbisova 385/5, Liptovský Mikuláš

Mgr. Monika Haščičová, 0902327955

Denný stacionár Dom Charitas bl. Zdenky Schellingovej

Sv. Cyrila a Metoda 318,  Námestovo

Mgr. Jolana Kubicová, 0904 501 415

 

ADOS Charitas 

Sv. Cyrila a Metoda 318,  Námestovo

Mgr. Jolana Kubicová, 0904 501 415

Denný stacionár Dom Charitas sv. Demetera

Údol 55, Plavnica

Zuzana Spišiaková, 0904 691 862

Predajňa Caritas – Poprad

Alžbetina 372/5, Poprad

Mária Illenčíková

 

ADOS Charitas – Poprad

Alžbetina 372/5, Poprad

Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová, 0903 882 620

Špecializovaná sociálna poradňa

Nábrežie Jána Pavla II., Poprad

Mgr. Jašíková Štefánia

Dom Charitas sv. Hildegardy z Bingenu

ul. Kostolná 850, Rabča

Mgr. Ľudmila Valková, 0914320520

Špecializovaná sociálna poradňa

Sv.Anny 21, Kníhkupectvo, Ružomberok

Mgr. Jana Kelemenová

 

ADOS Charitas

Sv. Anny 21, Ružomberok

Mgr. Jana Fulová, 0904 501 417

Denný stacionár Dom Charitas sv. Kataríny Labouré

Slovenská 1765/30, Spišská Nová Ves

Mgr. Vladislava Polomová, 0911 442 599

 

Špecializovaná sociálna poradňa

Slovenská 1765/30, Spišská Nová Ves

Mgr. Vladislava Polomová, 0911 442 599

 

ADOS Charitas

Slovenská 30, Spišská Nová Ves

Mgr. Silvia Kostelníková, 0910 842 463

ADOS Charitas

Štúrova 508/66, Spišská Stará Ves

Mgr. Dana Spišiaková, MPH, 0910 842 657

ADOS Charitas

Požiarnická 973/49, Spišské Vlachy

Mgr. Anna Lipovská, sr. Akvináta, 0904 501 422

ADOS Charitas

Nám. generála Štefánika 6, Stará Ľubovňa

Mgr. et Mgr. Iveta Tinathová, 0904 501 420

Dom Charitas sv. Františka z Assisi

Zápotočná 569, Trstená

Mgr. Anna Parcová, 0904 224 320

ADOS Charitas

Ul. J. Hertela 323, Trstená

Mgr. Katarína Hrkľová, 0910 852 068

Denný stacionár Dom Charitas sv. Vendelína

Námestie Sv. Vendelína 530/1, Zuberec

Mgr. Jana Benická, 0904 996 982

Denný stacionár Dom Charitas sv. Kamila

Matúšovská 474, Žaškov

Mgr. Iveta Zemanová, 0905 321 178

Čo môžete darovať?

Pomôcky môžu byť nové alebo používané, v prípade použitých vás prosíme, aby boli v dobrom stave

Darovať môžete aj elektroniku

Okrem klasických školských pomôcok môžete darovať aj elektroniku – zachovalú a stále funkčnú, napríklad notebooky, tablety alebo smartfóny, ktoré vedia deti využiť pri príprave na vyučovanie alebo prezentácii projektov.

Touto výzvou apelujeme najmä na firmy a spoločnosti, ktoré každoročne vyraďujú staršie modely zariadení.

Okrem materiálnych vecí sa do zbierky dá prispieť aj finančne:

SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2211 (alebo online na https://charita.darujme.sk/socialne-stipendium/)

Ako sme použili peniaze vyzbierané v roku 2022?

Vyzbierané peniaze sa prerozdelia medzi charity a obyčajne sa z nich platí konkrétnemu dieťaťu voľnočasová aktivita alebo sa zakúpi drahšia školská pomôcka (notebook, tlačiareň a pod.). Minulý rok sme z týchto peňazí mohli pomôcť deťom v našom Centre pre deti a rodiny (CDR) v Liptovskom Mikuláši a v Zariadení núdzového bývania (ZNB) v Rabči.

Do CDR sme nakúpili obuv a oblečenie pre školopovinné deti, úložné košíky na farbičky a zošity a pomôcky na výtvarnú výchovu. Do ZNB v Rabči sme zakúpili tlačiareň, kancelársky papier, tašku do školy a peračníky, ruksaky aj písacie potreby. Všetky tieto veci deťom slúžia od začiatku školského roka. V Rabči zožala najväčší úspech práve tlačiareň, ktorú deti využívajú pri príprave projektov do školy. Navyše sa učia novej zručnosti – práci s tlačiarňou. V tomto zariadení je viacero detí, nie všetky sú školopovinné, preto si ruksaky požičiavajú a využívajú ich napríklad na výlety. Farbičky a kreatívne potreby sú využívané aj v rámci aktivít v zariadení.