Zbierka šatstva a obuvi

Zbierka šatstva a obuvi
5. júna 2018 SpKCH
zbierka satstva a obuvi 04
Zbierka satstva a obuvi 02

 Ďakujeme!


Ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa 20. marca 2018 zapojili do zbierky obnoseného šatstva a obuvi. Vyzbierané šatstvo a obuv bolo venované rodinám na území Spišskej diecézy za pomoci Humanitárneho centra Spišskej katolíckej charity v Spišskej Novej Vsi.

Ďalšia zbierka obnoseného šatstva a obuvi pre dospelých a deti sa bude konať dňa 12. júna 2018 v kancelárií TSP obce Smižany v čase od 7.30 do 15.30 hod.. Šatstvo a obuv musia byť čisté a nepoškodené. Dané veci musia byť zabalené.

Kancelária terénnej sociálnej práce obce Smižany

Zdroj: Smižiansky hlásnik 

zbierka satstva a obuvi 03

zbierka satstva a obuvi 03