Aktuality

Čo máme nové?

Doprajme všetkým deťom rovnaké šance na vzdelávanie

pridal: SpKCH | dátum: 31. mája 2019 | kategória: Aktuálne správy

Už po desiaty raz vyhlasuje Slovenská katolícka charita Zbierku školských pomôcok. SKCH ju tradične spúšťa 1. júna, na Medzinárodný deň detí, keďže zbierka súvisí práve s deťmi. Charita malým školákom zo sociálne slabších pomerov, krízových centier či deťom z charitných detských domov na Slovensku, pomáha zbierkou naplniť ich školské tašky a uľahčuje im tak prístup k vzdelaniu.

Ekologicky a srdcom

Vyrástlo vám dieťa zo školskej aktovky, máte doma zvyšné detské vrecúško na telesnú či plnú zásuvku farbičiek? Nevyhadzujte ich, ale darujte. Nielen nové, ale aj použité, no stále funkčné školské pomôcky môžete odovzdať do vyše 40-tich zberných miest na celom Slovensku. Aktualizovaný zoznam zberných miest nájdete na oficiálnej stránke Slovenskej katolíckej charity www.charita.sk. Slovenská katolícka charita v tomto ročníku plánuje rozšíriť zoznam zberných miest aj o partnerské školy vzdelávacieho programu Teach for Slovakia.

S prázdnou taškou sa do školy nechodí

Zbierku školských pomôcok koordinuje Slovenská katolícka charita na Slovensku cez arcidiecézne a diecézne charity, ktoré poznajú konkrétne potreby v obciach či mestách rôznych regiónov Slovenska. Už 10 rokov sa touto celonárodnou zbierkou katolícka charita snaží pomáhať sociálne znevýhodneným deťom, aby opäť v septembri, na začiatku školského roka, mohli zasadnúť do školských lavíc pripravené a mali rovnakú šancu na vzdelanie ako ostatné deti. O zbierku majú Slováci záujem. Minulý rok napríklad Charita vyzbierala od štedrých darcov z celého Slovenska až 27 269 školských pomôcok. „Ľudia prichádzajú, mnohokrát sa prídu aj sami opýtať, čo je potrebné pre deti, a potom sa aj opakovane vracajú a donášajú nám buď nové alebo použité školské pomôcky. Pomôcky nemusia byť nové, ale nech sú v takom stave, aby napríklad, tí, ktorí ich chcú darovať, si vedeli predstaviť, že ich budú používať ich deti, aby sme v charitách nemali veci, ktoré budeme vyhadzovať,“ dodáva zo skúseností Boris Hrdý z Bratislavskej arcidiecéznej charity.


Zbierka vrcholí začiatkom školského roka, oficiálne sa končí 15. septembra 2019Školákov v núdzi môžete na Slovensku podporiť nielen materiálne, ale aj finančne na účte SK28 0200 0000 0000 2963 4592, variabilný symbol 2211.

Pomôžte naplniť školské tašky a prineste zošity, fixky, nožnice, pravítka, perá, ceruzky, pastelky, peračníky a všetko, čo deti v škole využijú na zberné miesta:

LEVOČA: ADOS Charitas, Námestie Majstra Pavla 4 

Bc. Dana Ontkocová (sr. M. Timea)

0904 501 421

dana.ontkocova@caritas.sk

denne: 8:00 – 16:30 hod. (pracovné dni)

 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: ADOS Charitas, Belopotockého 1

Mgr. Jana Trnovská

0904 501 418

jana.trnovska@caritas.sk

PO – ŠT: 7:00 – 15:00, PIA od 7:00 do 12:00 hod.

 

RUŽOMBEROK: ADOS Charitas, Majere 5

Bc. Daniela Baníková Baštigálová

0904 501 417

daniela.banikovbastigalova@caritas.sk

3. štvrtok v príslušnom mesiaci: 8:00 – 11:00 hod.

 

RUŽOMBEROK: Predajňa Caritas, Mostová ulica 1342/23

Pavol Mlynček

0904 382 740

knihkupectvo.RK@caritas.sk

denne: 8:30 – 16:30 hod.

 

TRSTENÁ: DCHSF Trstená, ul.Zápotočná 569/14

Mgr. Anna Parcová

0904 224 320

anna.parcova@caritas.sk

denne: 9:00 -16:00 hod.

STARÁ ĽUBOVŇA: ADOS Charitas, Nám. Generála Štefánika 6

Mgr. Iveta Tinathová

0904 501 420

iveta.tinathova@caritas.sk

denne do 15:30 hod.

 

SPIŠSKÁ STARÁ VES: ADOS Charitas, Mlynská 183

Mgr. et Bc. Dana Spišiaková

0910 842 657

dana.spisiakova@caritas.sk

denne od 9:00 – 14:00 hod.

 

ÚDOL: DS Údol, Údol č.55

Mgr. et. Bc. Dana Spišiaková

0910 842 657

dana.spisiakova@caritas.sk

denne od 9:00 – 14:00 hod.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: DS Spišská Nová Ves, Slovenská 30

 Mgr. Vladislava Polomová

0911 442 599

vladislava.polomova@caritas.sk

denne : 10:00 – 14:00 hod.

 

POPRAD: Predajňa Caritas, Alžbetina 372/5

Mária Illenčíková

0910 842 725

knihkupectvo.PP@caritas.sk

denne: 8:00 – 16:00 hod.