Aktuality

Čo máme nové?

Zažite s nami Národný týždeň charity 2019

pridal: SpKCH | dátum: 6. júna 2019 | kategória: Aktuálne správy

Bratislava, 5. jún 2019 – Slovenská katolícka charita pozýva verejnosť na Národný týždeň charity, ktorý sa začne už najbližšiu nedeľu 9. júna a potrvá až do soboty 15. júna. 2. ročník celonárodného podujatia sa bude niesť v duchu hesla Sila Charity je regiónoch. Od Bratislavy až po Humenné bude Charita na námestiach, v školách i vo vlastných zariadeniach hovoriť viac o svojej krásnej aj náročnej práci, zmysluplnej službe v štýle caritas – lásky, ktorú chce ukázať bežným ľuďom na Slovensku – tým, ktorí potrebujú pomoc, ale aj tým, ktorí chcú sami pomáhať deťom či seniorom, trpiacim hladom, závislým, chorým, opusteným či bez strechy nad hlavou.


Slovenská katolícka charita to nie je len pomoc veriacim či zber šatstva. Aj keď SKCH na Slovensku pomáha ľuďom v núdzi už vyše 90 rokov, v spoločnosti stále prevládajú skreslené predstavy o jej fungovaní a aktivitách. „Charita robí veľmi veľa dobrého v sociálnej oblasti na Slovensku. Zisťujeme ale, že neraz sú to dobre utajené činnosti. Ľudia, ktorí hľadajú pomoc, nevedia niekedy na koho sa obrátiť. A takisto aj ľudia, ktorí chcú pomáhať, nevedia, na ktoré dvere majú zaklopať a podať pomocnú ruku. Preto sme si povedali, že by bolo dobré  slovenskej verejnosti ukázať dobrotu, ktorá sa v Charite vyrába, a preto sme prišli s konceptom Národného týždňa charity,“ vysvetľuje vznik celonárodného podujatia Erich Hulman, generálny sekretár SKCH.

Sila Charity je v regiónoch


Charita chce v 2. ročníku podujatia opäť mapovať dobrotu cez zamestnancov a dobrovoľníkov z arcidiecéznych a diecéznych charít, ktorí si v slovenských mestách a obciach pripravili zaujímavý program. „Tento rok by sme chceli týždeň niesť v zmysle hesla Sila Charity je v regiónoch, pretože na Slovensku naozaj najviac tých charitatívnych diel je v správe diecéznych charít jednotlivých diecéz a slúžia miestnym ľuďom, miestnym komunitám v regiónoch z celého Slovenska,“ zdôrazňuje Erich Hulman.

Na čo sa môžete tešiť?


NTCH 2019 sa slávnostne začne spoločnou modlitbou na nedeľných svätých omšiach v Bratislave, Spišskej Kapitule, Prešove a Košiciach. V utorok si Charita, jej zamestnanci, dobrovoľníci, aj klienti, napríklad v Nitre a Rožňave, vyhrnú rukávy a budú upratovať verejné priestory. Vo štvrtok sa bude prezentovať a podporovať služba dobrovoľníkov formou predaja pouličného časopisu Cesta. Z Bratislavy pôjdu pracovníci Charity napríklad do škôl, kde budú realizovať besedy. V Trnave si užijete pestrý program pre malých i veľkých, aj za účasti známeho šprintéra a slovenského rekordéra Jána Volka. V Považskej Bystrici vám určite zavonia Záhradná cukráreň v Detskom charitnom dome, Banskobystričania budú mať DOD v Dome pre núdznych a v Spišskej Novej Vsi sa uskutoční tradičná kvapka krvi, ktorú Spišská katolícka charite organizuje spolu s Červeným krížom. V Prešove určite nepremeškajte predstavenie historicky prvého hudobno-slovného CD dievčenského zboru Faustínky. Tvorivé dielne pre seniorov a zaujímavé prednášky o práci dobrovoľníkov budú pripravené v Humennom.

Nedeľa 9.6.2019


Spišská Kapitula: 

10:00, Sv. omša, celebruje biskup Sečka (prenos Lumen)

Pondeok 10.6.2019


Trstená:

10:00 – 12:00, Stretnutie prijímateľov Domu Charitas Sv. Františka z Assisi s dobrovoľníkom z Portugalska, ktorý je na dobrovoľnickej činnosti v OZ V.I.A.C. V rámci projektu ERODIREKT Trstená spoznávame krajiny EÚ a oboznamujeme sa so životom v Portugalsku. Osobne nám o svojom živote a ako to fungije v Portugalsku porozpráva milý človek s veľkým srdcom a elánom.

Zuberec:

9:00 – 12:00, Olympiáda Domu Charitas sv. Vendelína II. Ročník

Utorok 11.6.2019


Spišská Nová Ves:

8:00 – 11:00, Kvapka krvi v spolupráci s Červeným krížom – darcovia krvi majú možnosť darovať krv v mobilnom odbere v priestoroch Radnice mesta Spišská Nová Ves

8:00 – 12:00, Workshop o sociálnych službách a dobrovoľníctve – študenti Gymnázia Školská pomáhajú a venujú svoj čas prijímateľom v dennom stacionári, Slovenská 30 a v Centre pre deti a rodiny, J. Wolkera 41.

Trstená:

11:00 – 15:30, Občiansky dialóg s europoslancami v kultúrnom dome Trstená, kde sme zapojený spolu s prijímateľmi Domu Charitas Sv. Františka z Assisi

Streda 12.6.2019


Stará Ľubovňa:

8:00 – 11:00, Kvapka krvi – darcovia krvi majú možnosť darovať krv v mobilnom odbere

Spišská Nová Ves:

9:00 – 11:00, Upratovanie a zveľadovanie vonkajších priestorov zariadenia Dom Charitas sv. Jozefa v spolupráci s dobrovoľníkmi

Zuberec:

9:00 – 11:00, Zveľaďovanie stacionára a najbližšieho okolia Domu Charitas sv. Vendelína

Štvrtok 13.6.2019


Liptovský Mikuláš:

10:00 – 14:00, Stoličné dni – ADOS Trstena, ADS Namestov, DS Žaškov, DS Zuberec

14:00 – 18:00, Stoličné dni

Lisková:

9:30- 11:30, Turnaj v spoločenských hrách v dennom stacionári sv. Marty, Lisková, pre prijímateľov, rodinných príslušníkov a dobrovoľníkov, výhercovia budú odmenení milími darčekmi.

Spišská Nová Ves:

8:30 – 11:00, Workshop o sociálnych službách a dobrovoľníctve – študenti Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka pomáhajú a venujú svoj čas prijímateľom v dennom stacionári, Slovenská 30

Piatok 14.6.2019


Liptovský Mikuláš:

9:00 – 12:00, Stoličné dni 

12:00 – 14:00, Stoličné dni – DS Lisková 

14:00 – 20:00, Stoličné dni – DCH sv. Kláry

Zuberec:

9:00 – 14:00, Aktivačná činnosť zameraná na sebarozvoj a upevňovanie vzťahov s malými kamošmi za plotom