Zasejme dobro a lásku

Našim cieľom je získať 1000 pravidelných podporovateľov, ktorí nám budú mesačne posielať 20€.

Suma, ktorú takýmto spôsobom vyzbierame bude pomáhať núdznym v Charitných zariadeniach aj mimo nich.

Prečo sa zapojiť?

1. “Tehlička ku tehličke, postavíme dom.” Sme jedno spoločenstvo a spoločne dokážeme
meniť Slovensko
na miesto, kde bude kvitnúť dobro a láska každý deň.

2. 20€ nie je vysoká suma pre jedného, ale druhému môže “zachrániť život”.

3. Slúžime mnohým núdznym: seniorom, týraným matkám s deťmi, zdravotne aj mentálne
postihnutým, nevyliečiteľne chorým deťom, sociálne slabým, hladným…

PS: V roku 2021 sme pomohli našou činnosťou takmer 55 000 ľuďom na Orave, Liptove
a Spiši. Avšak vnímame v našom okolí mnoho núdznych, ktorým sa bohužiaľ pomoc nedostala a aj preto túžime našu pomoc rozširovať.

0
núdznych
0
pravidelných darcov

(ku 28. 6. 2022)

0 +
charitných miest pomoci

S vašim darom dobro a láska kvitne

  • v 2 Charitných centrách pre deti a rodiny
  • v 12 Charitných pobytových sociálnych zariadeniach
  • v 13 Charitných denných stacionároch
  • cez 12 Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti Caritas
  • cez 10 Mobilných hospicov Caritas a 1 kamenný hospic
  • cez Charitatívnu službu v rodinách
  • cez Špecializované sociálne poradenstvo
  • cez Farské charity a ďalšiu naši činnosť

Zdieľajte našu kampaň a pomôžte nám nájsť 1000 ochotných ľudí. Môžete využiť náš príspevok na FB, IG alebo vlastné IG stories.

V prípade otázok kontaktujte:
Daniel Kall, Marketingový manager SpKCH
daniel.kall@caritas.sk