Vzácna návšteva z Večného mesta

Vzácna návšteva z Večného mesta
20. novembra 2017 SpKCH
DCHSJB_Vzácna návšteva z Večného mesta_1

Minulú stredu k nám zavítal pútnik z Ríma Jeho Eminencia Jozef kardinál Tomko. Z príležitosti 140 rokov od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, pricestoval na Spišskú Kapitulu, aby nás povzbudil vo vernosti Cirkvi a dal nám apoštolské požehnanie Svätého Otca Františka. Toto požehnanie udelil aj naším kňazom, s ktorými sa dlhoročne pozná a celému Domu Charitas sv. Jána Bosca. Nech Pán naďalej vedie jeho cesty a posilňuje ho v trpezlivom prežívaní vlastnej staroby. Pán Boh zaplať za požehnanie.

Mgr. Pavol Žmijovský

riaditeľ Domu Charitas Sv. Jána Bosca

DCHSJB_Vzácna návšteva z Večného mesta_2
DCHSJB_Vzácna návšteva z Večného mesta_3
DCHSJB_Vzácna návšteva z Večného mesta_4
DCHSJB_Vzácna návšteva z Večného mesta_5