Aktuality

Čo máme nové?

Výzva k eurovoľbám

pridal: SpKCH | dátum: 17. mája 2019 | kategória: Aktuálne správy

V dňoch 14. a 15. mája na Spišskej Kapitule zasadala Rada Slovenskej katolíckej charity pod vedením svojho prezidenta Mons. Štefana Sečku. Zaoberala sa zložitou situáciou v sociálnych službách, programom rozvoja farských charít, prípravou Národného týždňa charity v dňoch 9. až 15. júna i blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu.

Vo vízii Charity je Slovensko pevnou súčasťou Európskej únie, ktorá:

  • rešpektuje ľudskú dôstojnosť a rovnosť všetkých ľudí a ich sociálne práva,
  • podporuje spoluprácu všetkých členov spoločnosti a zvlášť sa venuje chudobným a zraniteľným,
  • presadzuje princíp solidárnosti a usiluje o spoločné dobro.

Slovenská katolícka charita preto vyzýva občanov, aby prišli v čo najväčšom počte k volebným urnám a dali svoj hlas tým kandidátom, ktorí budú tieto hodnoty naozaj presadzovať.

Zdroj: www.pixabay.com