Aktuality

Čo máme nové?

Výsledky vianočnej výtvarnej súťaže SpKCH

pridal: SpKCH | dátum: 4. decembra 2020 | kategória: Aktuálne správy

Tak a máme tu výhercu našej vianočnej výtvarnej súťaže Spišskej katolíckej charity. Po dlhom zvažovaní našej poroty sme sa nakoniec rozhodli pre dielo 17-ročnej Michaely Bugajovej.

Tento rok sme si pri výbere najkrajšieho diela prizvali aj dvoch umelcov. Prvým z nich bol šperkár, Marek Husovský, autor značky Siloe Design, ktorého ľudia poznajú aj ako autora relikviára blahoslavenej Anky Kolesárovej.

Druhou odbornou porotkyňou bola Lucia Barabas, blogerka, grafička, tvorkyňa modlitebných denníkov a autorka internetového papierníctva Denník jednej duše. 

Okrem nich boli súčasťou poroty aj traja zamestnanci Spišskej katolíckej charity, nová projektová manažérka, Alexandra Kovaľčíková, koordinátor farských charít, Anton Frič a PR a marketingová pracovníčka, Alžbeta Šutková.

Do súťaže nám prišlo množstvo krásnych výtvarných diel. Zapojili sa mnohé naše zariadenia, seniori z denných stacionárov, či iných služieb, ktoré poskytujeme.

Veľmi nás potešil aj širší záujem verejnosti. Do súťaže sa dokonca zapojila aj susedná Gréckokatolícka charita v Prešove, či grafik Peter Sedlák, ktorý nám poslal nádherné maľby, ktoré sme však do súťaže nemohli zaradiť, vzhľadom na to, že do našej súťaže sa zapájali predovšetkým amatérski maliari a klienti našich zariadení.

Víťazná kresba autorky sa následne stane podkladom oficiálnej vianočnej pohľadnice Spišskej katolíckej charity. Okrem toho získa od umeleckej poroty krásne dary – Marek Husovský pre ňu vyrába ručne vyrobený kríž a Lucia Barabas jej venuje balíček, ktorý obsahuje adventný denník.

Všetkým súťažiacim zo srdca ďakujeme za nádherné kresby. Aj vďaka nim ste krásne reprezentovali vaše zariadenie, či službu. A výherkyni ešte raz zo srdca blahoželáme!

GALÉRIA SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV: