Aktuality

Čo máme nové?

Vyhlásenie Spišskej katolíckej charity k mimoriadnej situácii

pridal: SpKCH | dátum: 14. marca 2020 | kategória: Aktuálne správy

Ako najväčší neverejný poskytovateľ sociálnych služieb na Slovensku citlivo vnímame dianie v našej krajine, ktoré spôsobilo šírenie vírusu Corona – COVID-19. Plne súhlasíme s opatreniami, ktoré vyhlásil premiér krajiny a ktoré platia na území Slovenskej republiky od rána 13. marca.

Radi by sme zdôraznili aj naše opatrenia, ktoré u nás platia už od piatku 6. marca. Od tohto dňa je zakázaný vstup do  všetkých naších zariadení v správe Spišskej katolíckej charity. Zdôrazňujeme, že návštevy príbuzných, či priateľov sú pre ľudí, ktorým pomáhame ohrozením ich života.

Zároveň berieme na seba zodpovednosť za zabezpečenie všetkých základných potrieb pre našich núdznych. Veríme, že tento čas odlúčenia od členov vašich rodinných príslušníkov a priateľov môže byť veľmi bolestivý, veríme však, že v záujme zdravia vašich milovaných budete tieto naše nariadenia akceptovať.

Obmedzenie poskytovania sociálnych služieb ambulantnou a terénnou formou


Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, hlavného hygienika SR a krízového štábu Košického samosprávneho kraja týkajúceho sa opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenia šírenia prenosného ochorenia COVID-19 zverejňujeme vo veci poskytovania sociálnych služieb ambulantnou a terénnou formou usmernenie v tomto znení:

„Prerušiť a neposkytovať terénne formy sociálnych služieb“ a „V ambulantných formách prijať a dodržiavať odporúčané preventívne opatrenia a obmedziť činnosť poskytovaných sociálnych služieb iba na telefonickú a e-mailovú komunikáciu s ohľadom na zabránenie ďalšieho šírenia nákazy“.

Platnosť: do odvolania

Zjednoťme sa v modlitbeRovnako bolestivá je pre nás aj situácia zákazu vykonávania verejných bohoslužieb po celom Slovensku. Povzbudzujeme vás, aby ste využili možnosť sledovania sv. omše prostredníctvom médií – napríklad prostredníctvom vysielania rádia Mária, rádia Lumen, či televízie Lux. Tiež vás pozývame k pôstnej výzve, ktorú ponúkajú naši slovenskí biskupi – prísny pôst počas nasledujúcich piatkov (za podmienok ako napr. na popolcovú stredu, či veľký piatok) za potlačenie tejto pandémie.

Nedostatok zdravotníckeho materiáluVeľmi nás trápi aj situácia, že ani naši zamestnanci, ktorí nasadzujú svoj život pomoci iným, nemajú dostatočný počet rúšok a respirátorov.  Naši núdzni sú riziková skupina ľudí, ktorým by tento vírus mohol vážne ublížiť (ako napríklad dlhodobo chorí, seniori, pacienti v terminálnom štádiu ochorenia a pod.).

Rovnako naši zamestnanci majú svoje rodiny, ktoré takisto túžia ochrániť. Apelujeme teda na vládu SR, aby nám v tejto situácii pomohla zabezpečiť dostatočný počet ochranných pomôcok. Len dostatočnou prevenciou dokážeme bojovať zbytočnému šíreniu vírusu medzi ostatných ľudí.

Nestrácajme nádej


Spišská katolícka charita sa stále snaží byť blízko človeku, aj počas týchto dní. Myslime teda aj na tých najzraniteľnejších, neohrozujme ich našim nezodpovedným správaním. Využime tieto dni na spoločne strávený čas s rodinou. Berme vážne nariadenia našej vlády a nariadenia, ktoré platia aj u nás v Spišskej katolíckej charite.

Len s Božou pomocou a zodpovedným správaním dokážeme poraziť túto pandémiu. Myslime na tých najzraniteľnejších, uvedomme si, že našim neakceptovaním nariadení im môžeme vážne ublížiť. Nestrácajme však nádej, využime tento pôstny čas na stíšenie sa a budovanie vzťahov v rodine: „Veď Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ale ducha sily, lásky a rozvahy“ 2 Tim 1,7.

Obrázky: https://pixabay.com/sk/