Aktuality

Čo máme nové?

Viera v Pána uzdravuje

pridal: SpKCH | dátum: 22. októbra 2018 | kategória: Aktuálne správy

Pod záštitou Slovenskej katolíckej charity sme po prvýkrát zorganizovali udalosť „Sviatosť pomazania chorých, posilnenie v chorobe i starobe“.  Sviatosť pomazania chorých patrí medzi sedem sviatostí Katolíckej cirkvi. Útechu a posilnenie ňou môžu prijať ľudia skúšaní chorobou. Pre túto udalosť sme si ako miesto konania vybrali kostol sv. Antona Pustovníka v Národnej kultúrnej pamiatke Kláštor kartuziánov, Červený Kláštor. Tento stredoveký kostol  je unikátne miesto plné histórie i duchovna.

Ako to celé prebiehalo


Program sa začal sv. omšou spojenou so sviatosťou pomazania chorých, ktorú celebroval  J. E. Mons. Štefan Sečka. Po svätej omši nasledovalo historické „okienko“.  Keďže v súčasnosti areál kláštoru slúži ako múzeum, všetci účastníci mali možnosť zúčastniť  sa prehliadky a vidieť viac zo života mníchov kartuziánskeho a kamaldulského rádu, najprísnejších pustovníckych reholí. Z tunajších mníchov preslávil spišskú oblasť svojou lekárňou a herbárom fráter Cyprián, vášnivý zberateľ liečivých bylín. Po prehliadke múzea nasledovala obedná pauza, na ktorej sme si všetci pochutnali na vynikajúcom kotlíkovom guláši. Pre všetkých zúčastnených sme si prichystali aj bohatý hudobný program, ktorý začal vystúpením Chválového tímu Spoločenstva Dobrého Pastiera a pokračoval vystúpením speváckej skupiny Jednoty dôchodcov. Na záver sme si vypočuli spevácky súbor Vorodaj.

Na záver


Zo srdca vyslovujeme veľké poďakovanie všetkým, ktorí stáli za zrodom a organizáciou tejto nezabudnuteľnej udalosti. Taktiež ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa zúčastnili. Veríme, že útechu a posilnenie, ktoré prijal v tento deň na tomto unikátnom mieste im bude dobre slúžiť. Celú fotogalériu si môžete pozrieť na našom webe kliknutím na odkaz nižšie. 

Viera v Pána uzdravuje – fotogaléria