Aktuality

Čo máme nové?

„Vianočný zázrak“ v Námestove

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 21. decembra 2021 | kategória: Aktuálne správy

To, že sa zázraky dejú pocítili  prijímatelia sociálnej služby aj nášho  zariadenia. Vianočný projekt, do ktorého sme sa zapojili aj tento rok, má posolstvo potešiť a urobiť radosť klientom sociálneho zariadenia, no predovšetkým starším a osamelým ľuďom.

Darcovia, ktorí si prečítali stručný opis, v ktorom sme predstavili jednotlivých prijímateľov sociálnej služby a spoločne napísali ich želania, sa mohli rozhodnúť ich obdarovať.

Veríme, že našich prijímateľov sme prekvapili a potešili, a darcom  zo srdca ďakujeme.

 

Touto cestou by som sa chcela povedať veľké ,,Ďakujem“ projektovej koordinátorke  p. Tamare Cingelovej za možnosť zapojiť sa do tohto projektu a takto potešiť našich klientov.

 

 

Text a foto: zamestnanci denného stacionára Bl. Zdenky Schellingovej v Námestove