Aktuality

Čo máme nové?

Veľkonočné povzbudenie diecézneho riaditeľa SpKCH

pridal: SpKCH | dátum: 6. apríla 2015 | kategória: Aktuálne správy

Kristus vstal z mŕtvych! Skutočne vstal z mŕtvych! Nebojte sa!


To sú slová ktoré nachádzame v evanjeliu. Nebojte sa! To s aj slová, ktorými nás Slovákov oslovil svätý Ján Pavol II, pri návšteve Slovenska. Nebojte sa! To je aj veľmi aktuálny odkaz pre nás na Slovensku v dnešných dňoch! Nebojte sa! Nebojte sa prijať rodinu a žiť v rodine! Na Slovensku podľa posledného sčítania obyvateľstva je vyše 460 tis. jednoosobových domácnosti, teda je ich najviac. Ľudia čoraz to menej žijú v rodinách, žijú samostatne, bez zodpovednosti voči druhému, bez služby druhému, bez prijatia druhého. Aj náš otec biskup Štefan nás povzbudzuje k životu v rodine, k budovaniu a podporovaniu rodín!

Nebojte sa!


Ďakujeme Vám všetkým, ktorí žijete v rodinách, ktorí podporujete rodiny. Nebojte sa! Aké aktuálne to bolo pred 2 mesiacmi pri referende. Mnohí ľudia nešli k referendu, lebo sa báli, čo povie spoločnosť po dezinformáciách v médiach. Báli sa že nebudú IN, že nebudú moderní, že ich nazvú xenofóbmi, či homofóbmi, báli sa prejaviť iný, než mainstreamový názor. Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste aj napriek tomu 7. februára k referendu šli.

Nebojte sa! Nebojte sa pomáhať! Dnešný svet nám vraví, že pomáhať je nemoderné, možno dať na nejakú šou v televízii, kde pomôžu paru jedincom, možno dať na nejakú zbierku pri dni narcisov, na charitu v kostoloch, ale nič viac, veď sociálna pomoc je úlohou sociálneho štátu. Pomáhať bez zápisu do registra je dokonca väčším priestupkom ako domáce násilie, krádeže, či fyzické ublíženie na zdraví, lebo ak Vám na to prídu, tak je jediná pokuta vo výške 35.000€. Ďakujem Vám všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhate.

Nebojte sa! Nebojte sa zastať Cirkvi, cirkevných predstaviteľov, kňazov a rehoľníkov, na ktorých dnes najmä média hádžu veľa špiny a čo Cirkvi vyčítajú, to sami často propagujú – jednoosobové domácnosti, rozvrátené rodiny, podpora rôznych sexuálnych orientácii, nezriadený sex a mnoho ďalšieho v rozpore s Božími, ale aj cirkevnými zákonmi. Nebojte sa zastať Cirkvi na verejnosti, v médiach, ale aj vo svojich rodinách! Ďakujem všetkým, ktorí vnímajú Cirkev ako svoju matku a aj navonok ju bránia!

Nebojte sa! Nebojte sa pracovať pre charitu! Nebojte sa ju podporovať a zúčastňovať sa jej aktivít! Svojou službou zvláštnym spôsobom nesiete Ježišov kríž, sprítomnený v núdznych. Ďakujem Vám!
Nebojte sa! Nebojte sa prejaviť ako kresťania! Dnes nás kresťanov zo všadiaľ vytláčajú, lebo žijeme v sekulárnej spoločnosti. Na jednej strane potláčajú symboly kríža a na druhej nás nútia prijímať ateizmus, či novodobé ideológie, cudzie náboženstvá a falošných prorokov pod pokrievkou multikulturalizmu.

Nebojte sa! Nebojte sa kričať do sveta, že JEŽIŠ ŽIJE! je to najlepšie a najkrajšie, čo mohlo človeka postretnúť. Radujte sa z toho a svoju radosť rozdávajte aj ľuďom okolo seba, aby aj oni mohli zažiť radosť z Ježišovho zmŕtvychvstania!

Pane Bože, ďakujem Ti za všetkých, ktorí majú z Tvojho zmŕtvychvstania radosť! Vyprosujem Vám požehnané Veľkonočné obdobie a hojnosť Božích milostí pre Vás aj Vašich blízkych!

Pavol Vilček
Diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity