Veľkonočná šibačka v DS Liptovský Mikuláš

Veľkonočná šibačka v DS Liptovský Mikuláš
9. apríla 2018 SpKCH
Veľkonočná šibačka v DS Liptovksý Mikuláš_2

Tak ako každý rok, ani tento rok sa veľkonočnej šibačke dievčence z Denného stacionára Domu Charitas Božej prozreteľnosti v Liptovskom Mikuláši nevyhli. Chlapci vlastnoručne zapletenými korbáčmi vyšibali dievčatá a tie im na oplátku podarovali čokoládové vajíčka a rôznofarebné mašle. Nechýbala u nás zábava, smiech a radosť z krásneho, spoločne stráveného dňa. Poďakovanie patrí rodičom, ale aj skvelému kolektívu opatrovateliek, ktorí spoločnými silami zabezpečili všetko potrebné k poriadnej šibačke.

Všetkým zúčastneným ďakujem.

riaditeľka zariadenia, Mgr. Jana Trnovská

Veľkonočná šibačka v DS Liptovksý Mikuláš_1