Aktuality

Čo máme nové?

Vďaka Nadácii EPH sme pomáhali aj v roku 2021

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 19. októbra 2021 | kategória: Nadácia EPH

Opäť sme mali príležitosť pomáhať núdznym aj vďaka podpore z Nadácie EPH. Táto poskytuje finančnú pomoc, vďaka ktorej môžeme zlepšiť životnú situáciu niektorých rodín alebo jednotlivcov.

Aj rok 2021 sa nesie v znamení pandémie, následkom ktorej je stále viac rodín, ktoré potrebujú pomoc. Denne sa stretávame s osudmi, ktoré chytia za srdce a neraz vtlačia slzy do očí. No veríme, že spoločne dokážeme o trochu zlepšiť ich  príbehy.

Prostredníctvom Nadácie EPH sme pomohli 37 rodinám či jednotlivcom a vďaka vám sme mohli podporiť ďalších 6 rodín. Súčasťou podpory boli spotrebiče do domácnosti, piecky, pelety na kúrenie, či pomoc pri doplatení za mechanický vozík, plynový kotol alebo vodovodnú prípojku. Navyše poskytujeme rodinám v núdzi (nielen tým, ktoré sme podporili v projekte) oblečenie, školské pomôcky, potravinovú pomoc, či naopak pomoc formou zdravotnej služby alebo poradenstva.

Tých, ktorí potrebujú pomoc je mnoho, už je len na nás, či sa staneme súčasťou ich príbehov…

Nadácia EPH sa stala súčasťou príbehu pani Martiny, ktorej rodinná situácia sa náhle zhoršila po tom, ako jej diagnostikovali rakovinu. Celá rodina sa musela okrem zdravotných problémov vysporiadať aj s tými finančnými: „Naša finančná situácia zrazu nebola dostatočná. Musela som chodiť na chemoterapiu, platiť lieky, prišla som o prácu a do toho sme sa s manželom museli postarať o naše deti, ktoré boli v tom čase ešte malé. Dnes sú to už tri roky po chemo, no rodinná situácia stále nie je dobrá. Manžel sa snaží zabezpečiť rodinu, a preto pendluje za prácou do zahraničia. No nie je to ideál. Sme radi, že máme možnosť zapojiť sa do projektu Nadácie EPH a vďaka tejto nadácii a Spišskej katolíckej charite si dopomôcť poskytnutou materiálnou pomocou.“

Väčšina súčasných dôchodcov asi prizná, že s peniazmi vychádzajú takpovediac natesno. Celý život ťažko pracovali, mnohí práve fyzicky, čo sa v starobe podpísalo na ich zdraví. Lieky sú dnes drahé, deti a vnúčatá často desiatky kilometrov vzdialené, ak navyše tento človek ostane bez partnera, žije sa mu otupno a ťažko. Svoje o tom vie aj pani Monika: „Môj dôchodok aj s vdovským je nízky, čo to miniem na lieky a na účty za domácnosť. Keby som nemala sestričky z charity, tak neviem kto by mi pomohol, preto veľké ďakujem Spišskej katolíckej charite a Nadácii EPH, že mi poskytli materiálnu pomoc do domácnosti, ktorú v mojom staršom veku potrebujem.“

Sme radi, že aj prostredníctvom Nadácie EPH môžeme ľuďom v núdzi podať pomocnú ruku.

Buďte v tom s nami, my sme v tom s nimi!

Viac podporených príbehov Nadáciou EPH nájdete tu: https://caritas.sk/nadacia-eph/

Pomoc rodinám nekončí projektom od Nadácie EPH, preto ak chcete podporiť činnosť Spišskej katolíckej charity a podporiť ďalšie rodiny v núdzi: