Aktuality

Čo máme nové?

„Urobme si nádherný deň“ znelo heslo tohto dňa

pridal: SpKCH | dátum: 26. októbra 2017 | kategória: Aktuálne správy

Jednou z aktivít v rámci realizácie projektu bolo  jazdenie na koňoch. Po dohode s  majiteľkou koní sme túto aktivitu zrealizovali. Absolvovali  ju  ženy zo zariadenia núdzového bývania pre týrané matky s deťmi. Túto aktivitu sme vybrali, aby sme podporili pozitívne zmeny chovania, zmiernili prejavy napätia u žien a detí, ktoré boli obeťami fyzického alebo psychického násilia.

Deň pri koňochKôň je zaradený ako médium do oblasti pedagogicko – psychologickej, aby sa u klienta vytvorili učebné predpoklady, podporili pozitívne zmeny chovania, odstránili sa alebo zmiernili prejavy niektorých duševných porúch alebo zmyslového deficitu.

K dispozícii boli 3 kone, z toho jeden poník. Pre niektorých to bol prvý kontakt s koníkom, pre bližšie zoznámenie ho deti kŕmili mrkvou.

Deti sa postupne osmelili a jazdu si zopakovali niekoľkokrát. Majiteľka koní – inštruktorka oboznámila mamičky a deti s jazdou, čistením a ako ku koňom pristupovať .

Samotná jazda bola pre nich veľkým  zážitkom, dohodli sme sa na pravidelnejších stretnutiach. Počas čakania mali deti možnosť púšťať šarkana a zahrať sa v areáli parku. V blízkosti sa nachádza kaštieľ a letohrádok Dardanely.

Ďalšou aktivitou realizovanou v rámci projektu bol kreatívny workshop pre deti, ten sme realizovali 25.10.2017. Deti mali možnosť vymaľovať farbami na sklo hrnčeky, ktoré budú využívané ako darčeky pre návštevníkov Domu Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi.

Galéria