Aktuality

Čo máme nové?

Umenie v parku 2018

pridal: SpKCH | dátum: 26. marca 2018 | kategória: Aktuálne správy

Tlačová správa, Spišská Nová Ves

Výstava občianskych združení v parku v Spišskej Novej Vsi


V piatok, 16.3.2018, sa v Spišskej Novej Vsi začala Výstava občianskych združení v parku. Výstava ma za cieľ prezentovať lokálne občianske združenia, ich činnosť a zároveň je to návod Novovešťanov, ktorí môžu darovať svoje 2% z daní, aby si vybrali komu. Výstava bude trvať do 15.4.2018.

„Sme Organizácia, ktorá sa nikde nechváli a nevystatuje, ale skromne pracuje pre dobro svojich členov. Teší ma ak ma členovia stretávajú na ulici a v spomienkach mi ďakujú za krásne strávené chvíle, prežité spolu. Je to veľké obohatenie pre obe strany. Vážim si preto Výstavu občianskych združení v parku, že takýmto spôsobom chcete zviditeľniť mravenčiu prácu ľudí, ktorí sa obetujú pre dobro iných.“ povedala Ľudmila Mlynárová, okresná riaditeľka Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Spišskej Novej Vsi.

Do výstavy sa zapojilo 11 občianskych združení. Tieto združenia sa venujú hlavne ľudom s nejakým hendikepom, chorobou alebo ľudom, ktorí sa ocitli z rôznych dôvodov v ťažkej situácii či v kríze, ľudom zo sociálne slabšieho prostredia a podobne. Sú to predovšetkým organizácie zamerané na pomoc, záchranu, podporu, či prevenciu.

„Sme vďační za možnosť prezentovať činnosť OZ SPOSA SNV. Vnímame to ako podporu a možnosť informovať rodičov detí s autizmom , že už aj v našom meste existuje organizácia ktorá sa snaží zlepšiť a skvalitniť postavenie a záujmy týchto detí, a ich rodičov v našej spoločnosti.“ Hovorí Jana Kleščová, predsedkyňa OZ SPOSA SNV.

“Som rád, že sa mi podarilo aspoň týmto spôsobom trochu zviditeľniť „našich novoveských hrdinov“,ktorí sa venujú ľudom z nášho mesta, a potrebujú nejakú pomoc, poradenstvo a podporu. Sú to malé organizácie, ktoré častokrát zápasia aj s finančnými problémami, či materiálnymi a preto verím, že si takto naši ľudia z mesta nájdu cestu k týmto organizáciám a podľa svojich možností im pomôžu. Zároveň verím, že nie každý z nás v Spišškej vie, aké tu máme organizácie a komu pomáhajú. Možno niekto hľadá pomoc a nevie na koho sa obrátiť. A táto výstava ho navedie“, Tomáš Cehlár, autor projektu, predseda OZ Život v meste Spišská Nová Ves.

Organizácie, ktoré sa zapojili do výstavy – Nezisková organizácia Alžbetka, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Domov sociálnych služieb „Náš dom“, OZ Mamma, OZ Hana, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Spišská katolícka charita, Sposa Spišská Nová Ves, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Hniezdo záchrany a OZ Venus.