Aktuality

Čo máme nové?

Sviatok sv. Jozefa – zamyslenie duchovného správcu

pridal: SpKCH | dátum: 19. marca 2021 | kategória: Aktuálne správy

V dnešný deň si v Katolíckej cirkvi na Slovensku pripomíname sviatok sv. Jozefa. K nemu nám dnes prináša zamyslenie náš duchovný správca Spišskej katolíckej charity, o. Vladislav Saniga.

Svätý Jozef, pestún Syna Božieho. V tejto jedinej vete sa skrýva hodnosť, poslanie a tajomstvo. Keďže sa blíži deň spomienky na sv. Jozefa a aj u nás v charite sv. Jozef má svoje výnimočné miesto, dovoľte mi krátke zamyslenie.

 

Svätý, pestún Syna. Všetko toto je darom od samotného Boha. Byt svätý z vlastnej vôle a sily nie je možné, je to dar ku ktorému človek pridáva svoje ja, urob ma Pane nástrojom Tvojho pôsobenia. Táto odovzdanosť sv. Jozefa je zjavená v Božom slove vo chvíli, keď sa rozhoduje opustiť Máriu, svoju snúbenicu.

Ale na Božiu výzvu: “Neboj sa Jozef vziať si Máriu…” miznú všetky pochybnosti, rastie jeho dôvera a oddanosť. Prijíma úlohu veľmi ťažkú – vychovať Božieho syna. V starom zákone u Židov bolo povinnosťou otca rodiny vychovávať synov remeslu, ale aj poznaniu Božieho slova. A tak aj Jozef sa celkom ujal tejto služby, o čom svedčí aj Ježišova zbehlosť v Písme, keď ho vysvetľoval ako 12 ročný v chráme, ale aj jeho pracovitosť ako stolár, či tesár, ktorej ho zaúčal práve Jozef.

 
 

V minulosti sa často používal výraz pestún. Dnes môžeme radšej použiť vychovávateľ, ale hneď si môžeme položiť otázku. Potrebuje Boží Syn vychovávateľa? V Božom plane nie, ale z ľudského hľadiska je to nevyhnutné.

Dieťa sa nedokáže postarať o seba. A tak aj my v charite máme detský domov práve s názvom – Dom sv. Jozefa, kde máme malé, ale hlavne choré deti o ktoré sa treba postarať.

Patrón sv. Jozef je naším ochrancom, ale aj vzorom pre všetkých zamestnancov, ako máme slúžiť týmto našim maličkým.

A na záver svojho krátkeho zamyslenia už len pridám, že je to naozaj veľké tajomstvo, ako si nás Pán Boh všetkých vyberá a vedie v tejto službe, napriek našej slabosti, neschopnosti ale aj vonkajším prekážkam, ktoré sa nám darí zvládať. A za to nech je oslávený Boh vo svojich svätých a dnes aj vo sv. Jozefovi.

Sv. Jozef, oroduj za nás, za našich zamestnancov a všetkých ľudí, ktorí k nám prichádzajú s prosbou o pomoc.

Obdaruj nás Bože darom svätosti, aby sme rástli v láske k tebe a našim blížnym.