Aktuality

Čo máme nové?

Sviatok Panny Márie Anjelskej

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 2. augusta 2022 | kategória: Aktuálne správy


						

S druhým augustom je vo františkánskej rodine spojený sviatok Panny Márie Anjelskej, nazývaný Porciunkula, kedy pre nás sv. František vyprosil možnosť získať plnomocné odpustky. Preto sa zamestnanci aj prijímatelia sociálnych služieb v Dome sv. Františka  rozhodli zúčastniť sv. omše vo františkánskom kostole sv. Juraja na námestí v Trstenej a získať odpustky. Kde je chuť a vôľa, tam sú skutky. Vďaka obetavým zamestnancom aj dobrovoľníkom a slnečnému počasiu, sa ich malé putovanie na kolesách za odpustkami šťastne vydarilo. Občerstvilo telo a naplnilo dušu každého účastníka. 

Odkaz sv. Františka z 2.augusta z homílie: „Kto si zvolí poslušnosť, získava veľa,  neposlušnosťou si volíme  nebezpečenstvo.“