Aktuality

Čo máme nové?

Svetlo pre dušičky

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 28. októbra 2022 | kategória: Aktuálne správy

V tomto období sa ľudia venujú zdobeniu hrobov, niektorí tomu venujú príliš veľkú pozornosť a taktiež veľa peňazí. No nie každý má možnosť prísť na hrob,  svojich zosnulých.

Klienti domu charitas sv. Hildegardy, tiež spomínajú na svojich zosnulých v modlitbách. Rozprávajú deťom príbeh o svojej starej mame alebo dedovi. Spoločne pripravili svetielko pre všetkých zosnulých a všetkých svätých.

Odpočinutie večné daj im  Pane a svetlo večné nech im svieti