Aktuality

Čo máme nové?

Stretnutie na Krakovskej diecéznej charite

pridal: SpKCH | dátum: 26. júla 2021 | kategória: Aktuálne správy

Vo štvrtok 22. júla sa riaditeľ Spišskej katolíckej charity so svojimi spolupracovníkmi stretol s novovymenovaným riaditeľom Krakovsskej diecéznej charity ks. Tomaszom Stecom. Cieľom stretnutia bola dohoda o spolupráci pri distribúcii finančnej zbierky v prospech slovenských a poľských rodín vyhorených koncom júna v obci Nová Belá na poľskom Spiši.

Spišská katolícka charita a Krakovská diecézna charita sa dohodli aj na ďalšej spolupráci pri pomoci núdznym v našich regiónoch. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu a na výmenu skúseností, ktorá nám pomôže zlepšovať našu službu pomoci núdznym.