Aktuality

Čo máme nové?

Stretnutie dobrovoľníkov farských charít v maďarskom Egeri

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 13. októbra 2021 | kategória: Aktuálne správy

Cezhraničná spolupráca medzi Spišskou katolíckou charitou a Caritas Eger pokračuje.  Dostali sme pozvánku pre riaditeľov charít: Spišskej katolíckej charity, Arcidiecéznej charity Košice a Arcidiecéznej charity Trnava od riaditeľa Caritas Eger – Árvai Ferenca, na stretnutie charitných pracovníkov a dobrovoľníkov v Arcidiecéznej charite Eger, ktoré sa uskutočnilo  dňa 2.10.2021 v meste Kazincbarcika. Pán riaditeľ Árvai pozýval aj  spolupracovníkov, s ktorými sa stretol počas svojej návštevy na Slovensku. Stretnutie sa uskutočnilo v športovej hale Saleziánov v Kazincbarcike, zúčastnilo sa na ňom 450 dobrovoľníkov farských charít z arcidiecézy Eger. Zo Slovenska sme boli prítomní za Spišskú katolícku charitu riaditeľ, Pavol Vilček, a náš duchovný správca, Vladislav Saniga. Za Arcidiecéznu charitu Košice sa zúčastnil riaditeľ Cyril Korpesio. Ide o spoluprácu v rámci cezhraničného partnerstva, z ktorej máme radosť.