Aktuality

Čo máme nové?

Staráme sa o čistotu

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 13. decembra 2022 | kategória: Nadácia EPH

Aj tento rok vám prinášame príbehy ľudí, ktorých podporujeme vďaka Nadácii EPH. Týchto núdznych sa snažíme chrániť, preto sú mená v príbehoch zmenené. Ak máte záujem pripojiť sa k finančnej pomoci a podporiť podobné príbehy, budeme veľmi radi. Konkrétne inštrukcie k pomoci nájdete na konci každého príbehu. 

Predmet žiadosti: Kompaktný čistiaci prístroj na podlahy

Hospic sv. Alžbety je zdravotníckym zariadením, ktoré poskytuje neustálu starostlivosť o pacientov v terminálom štádiu choroby, v tých najťažších stavoch. Väčšina pacientov si vyžaduje špecifický hygienický program kvôli diagnózam. Od týchto špecifík sú odvodené vysoké nároky a náklady kladené na údržbu hygieny a čistoty izieb pacientov a spoločných priestorov. Od r.2005, keď bol hospic postavený, využívali zamestnanci na udržanie hygieny stroj na podlahy, ktorý po viacerých generálnych opravách po 15 rokoch doslúžil Bez tohto stroja nie je možné z časového hľadiska upratať všetky priestory počas jednej pracovnej zmeny. Preto sme radi, že sme vďaka Nadácii EPH mohli zakúpiť nový kompaktný čistiaci stroj na podlahy s vylepšeným tlmením zvuku. Mal by poskytnúť nové a efektívne možnosti pri udržiavaní vysokých hygienických nárokov v izbách klientov i spoločných priestoroch, zároveň dokáže uľahčiť prácu našim zamestnancom.

Podobné príbehy môžete finančne podporiť aj vy: 

Číslo účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

VS: 80413