Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /data/e/c/ecd45235-7305-40a5-bb3f-324410c90c23/caritas.sk/web/stara_verzia/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /data/e/c/ecd45235-7305-40a5-bb3f-324410c90c23/caritas.sk/web/stara_verzia/wp-includes/plugin.php on line 601

Dom Charitas sv. Jozefa

Riaditeľ: Mgr. Alexandra Hovancová
Adresa: J. Wolkera 41, 052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 053/44 28 366, 053/41 90 611, 0903 616 804
E-mail: alexandra.hovancova@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 01

V Dome Charitas poskytujeme štyri základné aktivity:

Prvou aktivitou je detský domov, kde sú cieľovou skupinou maloleté deti vo veku 0 – 18 rokov s mentálnym postihnutím, telesným postihnutím, zmyslovým postihnutím, kombináciou postihnutí a deti s ťažkým zdravotným postihnutím. Sú pre nich utvárané podmienky pre celodennú ošetrovateľskú starostlivosť v náhradnom rodinnom prostredí pre deti s ťažkým, viacnásobným postihnutím, poskytuje deťom to, čo nevyhnutne potrebujú, teda starostlivosť a dohľad dospelých osôb nad nimi, ubytovanie, stravu, hygienu, vzdelávanie primerané ich možnostiam, voľno časové aktivity, starostlivosť o zdravotný stav.
V našom zariadení našlo svoj náhradný domov zatiaľ 8 detí s veľmi ťažkým zdravotným postihnutím. Tieto deti sú úplne odkázané na pomoc spoločnosti, ktorej sú súčasťou.

Druhá je určená pre deti s mentálnym a kombinovaným postihom s kapacitou do 50 detí, vo veku spravidla od 3 do 18 rokov, výnimočne do 25 rokov, a to pobytovou týždennou a celoročnou formou a ambulantnou formou v domove sociálnych služieb.

Pre každého klienta vypracúvame individuálny výchovno-vzdelávací plán v oblastiach sebaobsluhy, motoriky, vedomostí, komunikácie, pracovných zručností, náboženstva, so skupinami s maximálnym počtom päť detí pracujeme individuálnou formou a metodikou prispôsobenou ich mentálnym a fyzickým schopnostiam, k dispozícií je textilná, keramická a stolárska dielňa slúžia na nácvik základných pracovných zručností.Deti dopoludnia navštevujú Špeciálnu základnú školu sv. Maximilána M. Kolbeho v Spišskej Novej Vsi, popoludní sa venujú relaxácii, pobytom vonku, návštevám plavárne a telocvične. Dom Charitas spolupracuje s pedagógmi, psychológmi a odbornými lekármi.

Pri Dome Charitas je založený Klub Hnutia špeciálnych olympiád na Slovensku a raz v roku organizujeme pre väčšinu detí týždenný pobyt v rekreačných zariadeniach.

Treťou aktivitou je krízová pomoc tehotným ženám a matkám s malými deťmi v zariadení núdzového bývania, a to ubytovaním v jednoposteľovej izbe. Zabezpečujeme konkrétnu a cieľavedomú pomoc budúcej mamičke a jej dieťatku vrátane odborného poradenstva počas tehotenstva i po narodení dieťaťa. Poskytujeme sociálne poradenstvo pri kontaktoch s úradmi. Sprostredkúvame psychologické poradenstvo a snažíme sa pomôcť pri zabezpečení budúcnosti matky a jej dieťaťa. Maximálna doba ubytovania a sprevádzania je jeden rok po narodení dieťaťa alebo jeden rok po príchode do zariadenia. Kapacita zariadenia je 21.

Štvrtou aktivitou je poskytovanie stravy ťažko zdravotne postihnutým a starým ľuďom v meste Spišská Nová Ves. V súčasnosti na túto službu mesto neposkytuje Charite žiaden príspevok, preto rozvoz stravy a zľavy pre túto skupinu Charita nemôže uskutočňovať.

0000