Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /data/e/c/ecd45235-7305-40a5-bb3f-324410c90c23/caritas.sk/web/stara_verzia/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /data/e/c/ecd45235-7305-40a5-bb3f-324410c90c23/caritas.sk/web/stara_verzia/wp-includes/plugin.php on line 601

Dom Charitas sv. Hildegardy z Bingenu

Riaditeľ: Mgr. Veronika Tyrolová
Adresa: ul. Kostolná 850, 029 44 Rabča
Telefón: 0914 320 520
E-mail: veronika.tyrolova@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 202 00 03

V zariadení núdzového bývania poskytujeme sociálnu službu týraným matkám s deťmi, slobodným matkám a ženám, na ktorých je páchané násilie, ktoré nemajú zabezpečené bývanie, alebo ho nemôžu z vážnych dôvodov užívať. Budúcej mamičke zabezpečujeme pomoc počas tehotenstva i po narodení dieťaťa.

Na určitý čas im poskytujeme bývanie, sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.
Kapacita miest na ubytovanie je 20 a to v dvoj, troj a štvorlôžkových izbách.

Slúžime pre matky ako istý odrazový mostík, to znamená, že ak naozaj chcú, majú šancu sa u nás zotaviť, nabrať nové sily, získať sebavedomie, naučiť sa životne dôležitým zručnostiam, zodpovednosti, zaobchádzaniu s finančnými prostriedkami a nájsť si aspoň skromné vlastné bývanie.
Veľmi veľa záleží od samotnej matky, od jej snahy a odhodlania zmeniť svoju doterajšiu situáciu. Vzhľadom na rôzne traumatizujúce a negatívne zážitky z detstva, resp. z dospelosti matky veľmi často potrebujú odbornú psychologickú, psychiatrickú, duchovnú pomoc a podporu, ktorú im zabezpečujeme. V rámci pracovnej terapie sa spolu so sociálnou pracovníčkou podieľajú na skrášľovaní vonkajšieho a vnútorného areálu zariadenia, pestujú rôznu zeleninu a taktiež vyrábajú rôzne výrobky ako napr. sviečky ,voňavé mydielka, košíčky, vankúše, náramky a iné výrobky.

V našom zariadení od marca 2012 poskytujeme v zmysle Zákona č. 448/2008 aj nocľaháreň pre tých, ktorí sa ocitnú bez prístrešia a nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo nemôžu užívať doterajšie bývanie. V nocľahárni je zahrnuté aj sociálne poradenstvo, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny a príprava stravy.

0000