Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /data/e/c/ecd45235-7305-40a5-bb3f-324410c90c23/caritas.sk/web/stara_verzia/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /data/e/c/ecd45235-7305-40a5-bb3f-324410c90c23/caritas.sk/web/stara_verzia/wp-includes/plugin.php on line 601

Terénne

Terénne služby

+ Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas (ADOS Charitas)

Cieľom ADOS Charitas je, aby pacient prežíval svoju chorobu a absenciu pôvodnej kvality života v podmienkach zmierňovania somatických ťažkostí a v prípade vyliečenia sa vrátil do pracovného procesu a žil kvalitný život.

ADOS Charitas majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union poisťovňa, Dôvera zdravotná poisťovňa.

Poskytujeme komplexné zdravotnícke služby v domácnosti alebo rodine pacienta, a to pre ľudí, ktorí sú prepustení z nemocničnej zdravotnej starostlivosti, ďalej hlavne pre dlhodobo chorých, starých, prostredníctvom odborne pripravených zdravotných sestier, na základe intenzívnej spolupráce s ošetrujúcim lekárom a lekárom špecialistom. Štandardnú zdravotnú starostlivosť podľa platnej zmluvy uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa.

Dolný Kubín

Nám. Jána Vojtaššáka 1551/1
026 01 Dolný Kubín
Telefón: 043/586 40 39
Mobil: 0904 501 416

PhDr. Mgr. Mária Záhorová

Kežmarok

Tvarožnianska 2490/16
060 01 Kežmarok
Telefón: 052/452 49 80
Mobil: 0904 501 419

PhDr. Katarína Budzáková

Levoča

Námestie Majstra Pavla 49
054 01 Levoča
Telefón: 053/451 16 14
Mobil: 0904 501 421

Bc. Dana Ontkocová – sr. Timea

Liptovský Mikuláš

Belopotockého 1
031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón: 044/551 46 61
Mobil: 0904 501 418

Mgr. Jana Trnovská

Námestovo

Sv. Cyrila a Metoda 318
029 01 Námestovo
Telefón: 043/558 12 54
Mobil: 0904 501 415

Mgr. Jolana Kubicová

Poprad

Alžbetina 372/5
058 01 Poprad
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620

Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová

Ružomberok

Majere 5
034 01 Ružomberok
Telefón: 044/432 53 14
Mobil: 0904 501 417

Bc. Daniela Baníková Baštigálová

Spišská Nová Ves

Slovenská 30
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 053/441 06 25
Mobil: 0910 842 463

Mgr. Anna Eliášová – sr. Marietta

Spišská Stará Ves

Mlynská 183
061 01 Spišská Stará Ves
Mobil: 0910 842 657

Mgr. Dana Spišiaková

Spišské Vlachy

Požiarnická 973/49
053 61 Spišské Vlachy
Telefón: 053/448 52 37
Mobil: 0904 501 422

Mgr. Ľudmila Gondová

Stará Ľubovňa

Nám. generála Štefánika 6
064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052/432 41 75
Mobil: 0904 501 420

Mgr. et Mgr. Iveta Tinathová

Trstená

Železničiarov 253/1
028 01 Trstená
Mobil: 0911 315 893

Mgr. Jolana Kubicová (poverená vedením)

+ TERÉNNE Sociálne: Charitatívna služba v rodinách Charitas (CHSR Charitas)

Ide o službu poskytovanú v mieste pobytu užívateľa. Slúži individuálnym potrebám osôb so zníženou sebestačnosťou (z dôvodu veku alebo zdravotného postihnutia). Sekundárne má byť aj pomocou pre blízkych príbuzných, ktorí sa chcú o svojich starkých postarať, ale majú mnoho povinností vo vlastnej rodine, musia pracovať , neraz aj cestovať za prácou alebo sú z dlhodobej starostlivosti veľmi unavení.

Tieto služby poskytujeme na Orave, Liptove a Spiši sieťovo, a to na základe platných registrov podľa legislatívy SR a po písomne uzatvorenej dohode s mestom alebo obcou.

Ponúkame pomoc pri rozvoji a udržiavaní schopností bežných úkonov starostlivosti o vlastnú osobu, osobnú hygienu, stravovanie a chod domácnosti, výchovné, vzdelávacie a aktivizačné činnosti, sprostredkovanie kontaktu s okolím a ďalšie. Toto užívateľom umožňuje necítiť sa osamotene a zmysluplne prežívať každý deň.

V rámci projektu Charita organizuje individuálne požičiavanie pomôcok na zabezpečenie dôstojnej starostlivosti a uľahčenie služby sestrám alebo príbuzným človeka. Služba môže byť zabezpečovaná aj ťažko zdravotne postihnutým alebo v krízovej situácii aj rodine s deťmi.

Betlanovce

Slovenská 30
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 053/441 06 25
Mobil: 0910 842 463
Mgr. Anna Eliašová – sr. Marietta

Bystrany

Požiarnická 973/49
053 61 Spišské Vlachy
Telefón: 053/448 52 37
Mobil: 0904 501 422
Mgr. Ľudmila Gondová

Gánovce

Alžbetina 372/5
058 01 Poprad
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620
Mgr. Mária Svitaňová

Hrabušice

Slovenská 30
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 053/441 06 25
Mobil: 0910 842 463
Mgr. Anna Eliašová – sr. Marietta

Hranovnica

Alžbetina 372/5
058 01 Poprad
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620
Mgr. Mária Svitaňová

Kravany

Alžbetina 372/5
058 01 Poprad
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620
Mgr. Mária Svitaňová

Lendak

Kostolné námestie č. 18
060 01 Kežmarok
Telefón: 052/452 49 80
Mobil: 0904 501 419
PhDr. Katarína Budzáková

Letanovce

Slovenská 30
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 053/441 06 25
Mobil: 0910 842 463
Mgr. Anna Eliašová – sr. Marietta

Liesek

Zápotočná 569
028 01 Trstená
Telefón: 043/539 37 82
Mobil: 0904 996 983
Mgr. Jana Benická

Likavka

Majere 5
034 01 Ružomberok
Telefón: 044/432 53 14
Mobil: 0904 501 417
Bc. Daniela Baníková Baštigálová

Liptovská Lužná

Majere 5
034 01 Ružomberok
Telefón: 044/432 53 14
Mobil: 0904 501 417
Bc. Daniela Baníková Baštigálová

Liptovské Revúce

Majere 5
034 01 Ružomberok
Telefón: 044/432 53 14
Mobil: 0904 501 417
Bc. Daniela Baníková Baštigálová

Liptovský Mikuláš

Belopotockého 1
031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón: 044/551 46 61
Mobil: 0904 501 418
Mgr. Jana Trnovská

Lisková

Majere 5
034 01 Ružomberok
Telefón: 044/432 53 14
Mobil: 0904 501 417
Bc. Daniela Baníková Baštigálová

Ľubochňa

Majere 5
034 01 Ružomberok
Telefón: 044/432 53 14
Mobil: 0904 501 417
Bc. Daniela Baníková Baštigálová

Lúčky

Majere 5
034 01 Ružomberok
Telefón: 044/432 53 14
Mobil: 0904 501 417
Bc. Daniela Baníková Baštigálová

Markušovce

Slovenská 30
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 053/441 06 25
Mobil: 0910 842 463
Mgr. Anna Eliašová – sr. Marietta

Rudňany

Slovenská 30
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 053/441 06 25
Mobil: 0910 842 463
Mgr. Anna Eliašová – sr. Marietta

Sihelné

Sv. Cyrila a Metoda 318
029 01 Námestovo
Telefón: 043/558 12 54
Mobil: 0904 501 415
Mgr. Jolana Kubicová

Slovenská Ves

Kostolné námestie č. 18
060 01 Kežmarok
Telefón: 052/452 49 80
Mobil: 0904 501 419
PhDr. Katarína Budzáková

Spišská Nová Ves

Slovenská 30
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 053/441 06 25
Mobil: 0910 842 463
Mgr. Anna Eliašová – sr. Marietta

Spišská Teplica

Alžbetina 372/5
058 01 Poprad
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620
Mgr. Mária Svitaňová

Spišské Bystré

Alžbetina 372/5
058 01 Poprad
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620
Mgr. Mária Svitaňová

Spišský Štiavnik

Alžbetina 372/5
058 01 Poprad
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620
Mgr. Mária Svitaňová

Svit

Jilemnického 32
059 21 Svit
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620
Mgr. Mária Svitaňová

Šuňava

Alžbetina 372/5
058 01 Poprad
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620
Mgr. Mária Svitaňová

Veľká Lomnica

Kostolné námestie č. 18
060 01 Kežmarok
Telefón: 052/452 49 80
Mobil: 0904 501 419
PhDr. Katarína Budzáková

Vernár

Alžbetina 372/5
058 01 Poprad
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620
Mgr. Mária Svitaňová

Vikartovce

Alžbetina 372/5
058 01 Poprad
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620
Mgr. Mária Svitaňová

Zázrivá

027 05 Zázrivá – stred
Telefón: 043/586 40 39
Mobil: 0904 501 416
PhDr. Mgr. Mária Záhorová

Zuberec

Zápotočná 569
028 01 Trstená
Telefón: 043/539 37 82
Mobil: 0904 996 983
Mgr. Jana Benická

Zubrohlava

Sv. Cirila a Metoda 318
029 01 Námestovo
Telefón: 043/558 12 54
Mobil: 0904 501 415
Mgr. Jolana Kubicová

Žaškov

027 05 Zázrivá – stred
Telefón: 043/586 40 39
Mobil: 0904 501 416
PhDr. Mgr. Mária Záhorová