Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /data/e/c/ecd45235-7305-40a5-bb3f-324410c90c23/caritas.sk/web/stara_verzia/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /data/e/c/ecd45235-7305-40a5-bb3f-324410c90c23/caritas.sk/web/stara_verzia/wp-includes/plugin.php on line 601

Humanitárne

Humanitárna pomoc

+ Humanitárna pomoc

Medzi základné poslania Spišskej katolíckej charity patrí aj humanitárna pomoc. Pomáhame ľuďom, ktorí sa z rôznych príčin dostali do ťažkých životných situácii. Najčastejšie formy poskytovanej pomoci núdznym prostredníctvom SpKCH:

  1. Pomoc pri povodniach a záplavách – zapožičanie odvlhčovacích a vysúšacích strojov, hygienických potrieb, čistiacich prostriedkov, náradia;
  2. Zber a výdaj ošatenia jednak na našom „šatníku“ na Koceľovej 2A v Sp.Novej Vsi, ale aj na ktorejkoľvek organizačnej zložke charity po dohode s jej zamestnancom;
  3. Darovanie potravín pre sociálne slabšie rodiny;
  4. Výdaj zahustených teplých polievok v zimných mesiacoch pre ľudí bez prístrešia;
  5. Medzinárodná humanitárna pomoc podľa aktuálnych potrieb.

Pomoc bezdomovcom

Existencia bez domova je iba vzácne voľbou, oveľa častejšie je výsledkom postupného sociálneho prepadu a následnej rezignácie na lepšiu budúcnosť. Tento proces nastáva z rozličných dôvodov, no najčastejšie pre zlyhanie medziľudských vzťahov, nezamestnanosť, zhoršený zdravotný stav, rôzne závislosti, stratu domova a ďalšie prírodné alebo sociálne udalosti. Charita sa takto postihnutým ľuďom snaží pomáhať stabilizovať situáciu poskytovaním hygieny, potravín a stravy, odevov. Ľuďom bez domova je poskytovaná aj sociálna rehabilitácia, ktorá ľuďom znevýhodneným na trhu práce a ohrozeným sociálnym vylúčením pomáha rozvíjať rôzne schopnosti potrebné pre získanie zamestnania a začlenenie sa do spoločnosti.

Oddelenie humanitárnej a potravinovej pomoci zastrešuje aj operačný program FEAD / Fond Európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby / v Spišskej diecéze a okrese Detva.

Potraviny, pri ktorých uplynul dátum minimálnej trvanlivosti (DMT), je možné darovať a to najmä na charitatívne účely. Umožňuje to novela zákona o potravinách, ktorú dňa 29.11.2016 schválila Národná rada SR. Aj Spišská katolícka charita využíva túto formu pomoci v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska. Prvé obchodné reťazce sa už do tejto výzvy zapojili a ostáva len dúfať, že v priebehu niekoľkých rokov sa už potraviny vyhadzovať na Slovensku nebudú.

Kontakty:

Ing. Zuzana Danková, PhD.
Riaditeľka potravinovej a humanitárnej pomoci
Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves
mobil: 0904 316 833
e-mail: zuzana.dankova@caritas.sk

Milan Rišš
Koordinátor humanitárnej pomoci
Koceľova 2A, 052 01 Spišská Nová Ves
mobil: 0911 248 665
e-mail: milan.riss@caritas.sk

Odber ošatenia v SNV:
každý pracovný deň 10:00 – 13:00