SPRAVME SI SVOJU ŠPIRÁLU LÁSKY

SPRAVME SI SVOJU ŠPIRÁLU LÁSKY
5. decembra 2017 SpKCH
candle3

8. 12. 2017 sa na Radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi uskutoční krásne podujatie Špirála lásky. Spoločne s pánom primátorom Jánom Volným ako aj dobrými ľuďmi z mesta Spišská Nová Ves si počas Vianočných trhov spolu vytvoríme vianočnú atmosféru. Budeme zapaľovať sviečky, zaspievame si koledy a prispejeme na dobrú vec. Bude možnosť zakúpiť si špeciálne vyrobené sviečky na toto podujatie a pomocou nich sa vytvorí špirála lásky ako symbol viery, lásky a vzájomnej spolupatričnosti. Výťažok z podujatia pôjde do Domu Charitas sv. Jozefa a jeho klientov, ktorí to naviac potrebujú. Touto cestou Vás chcem veľmi pekne pozvať. Vidíme sa o 18:00 – 20:00 hodine na Radničnom námestí.

 

Mgr. Alexandra Hovancová

Riaditeľka domu charitas sv. Jozefa